Ezekrõl az ügyekrõl tárgyalnak Kisbéren

2019-03-05 | Képviselõ testület
(Fotó:kisberikronika.hu) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2019. március 8-án (pénteken) 13.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban ülést tart, ahol egyebek mellett az óvoda nyári zárvatartásáról, egészségügyi alapellátás körzeteirõl, és más témákról  tárgyalnak.
Az ülés helye:Városháza – Kisterem (Kisbér, Széchenyi u.2., földszint)

Az ülés napirendje:

1) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt idõszak eseményeirõl.

2) Az egészségügyi alapellátás körzeteirõl szóló önkormányzati rendelet.

3) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

4) Rendezési terv módosítása. 

5) Piactér melletti útcsatlakozás kiépítési és villanyoszlop áthelyezési kérelem.

6) Mûszaki ellenõri ajánlatok – ipari park kialakítása, Õszi Napfény Idõsek Otthona felújítása. 

7) Széchenyi utcai autóbuszmegállók áthelyezése.elnök         

8) Átcsoportosítás karbantartásokra.

9) „Fõ-tér” – közbeszerzõ kiválasztása.

10) Alsó temetõ mögötti illegális hulladéklerakó felszámolása.  

11) Roma Nemzetiség Önkormányzat kérelme – irodahelyiség.

12) WAMK 2018. évi beszámoló, 2019. évi rendezvényterv.

13) WAMK alapító okirat módosítása. 

14) Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsõde nyári zárva tartása.

15) Tájékoztató. a) „Baba-csomag”.  

16) Egyebek.  

17) Képviselõi bejelentések.  

A nyilvános ülést követõen zárt ülést tart a képviselõ-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (bérlakások, ingatlanvásárlások). 

Forrás:kisber.hu

Megosztás