Forgalomcsillapító bejárati kapukat terveznek kialakítani Kisbér határain

2019-02-22 | Képviselõ testület
(A kép illusztráció!) Kisbér Város Képviselõ-testülete 2019. február 8-i ülésén - egyebek mellett  - <span span="" style="" left:"="">a Széchenyi utcai autóbuszmegállók áthelyezésérõl és forgalomcsillapító bejárati kapuk terveirõl is tárgyalt:

Idézünk a jegyzõkönyvbõl:

"A képviselõtestület 115/2018. (V.11.) KVÖKt. határozata alapján megrendelésre került a Széchenyi utcában, a Drat Kft. és a Sport Büfé elõtt található autóbuszmegállók áthelyezésének és a Bakonyból a településre beérve forgalomcsillapító bejárati kapu kialakításának engedélyezési terve a BRICOLL Kfttõl 940.000,Ft. + áfa összegen.

A tervezõ elkészítette és jóváhagyásra megküldte a mellékelt helyszínrajzokat és tájékoztatást adott az alábbiakról:

1. buszmegállópárjárulékos munkák: zárt csapadékcsatorna kialakítás, járda kapcsolatok kialakítása

2.forgalomcsillapítás járulékos munkái fa és cserje irtás, jelentõs földmunka esetleg rézsûbiztosítás, csapadék csatorna építés

3.a tervezett beruházások a közút területén, és Önkormányzati közterületeken megvalósíthatók a javaslat szerintA helyszínrajzokat áttekintve javasoltuk a tervezõ felé, hogy az autóbuszmegállókhoz autóbusz öblök kialakításának lehetõségét vizsgálja meg.

A tervezõ azt a szóbeli tájékoztatást adta, hogy az autóbusz öblök kialakításának mûszaki akadálya nincs, azonban ez esetben a megvalósítás engedély köteles lesz és közmûegyeztetést is le kell folytatni, telket kell alakítani.

A jelenlegi helyszínrajzon szereplõ megoldás nem engedély köteles, a megvalósításához a közútkezelõ és az autóbusztársaság jóváhagyása szükséges.

A testület egyhangúlag úgy döntött,  felkéri a BRICOLL Kft.t, hogy a Kisbér, Széchenyi u. 47. szám elõtti buszmegállópár áthelyezése és a KisbérVeszprémvarsány összekötõ úton (8281 sz.) forgalomcsillapító bejárati kapu kialakítására készített engedélyezési terv munkaközi helyszínrajzait dolgozza át akként, hogy az autóbuszmegállókhoz autóbusz öblök kerüljenek kialakításra.

Utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy egyeztessen Ászár Község Önkormányzatával, hogy a települések határain forgalomcsillapító bejárati kapuk kerüljenek kialakítására.

Utasítja továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy egyeztetéseket folytasson a Magyar Közút Nonprofit Zrt.vel, hogy a 81es számú fõúton, Kisbér településhatárainál forgalomcsillapító bejárati kapuk kerüljenek kialakítására."

Forrás:kisber.hu

Megosztás