Helyi ügyek Kisbéren: ezek lesznek napirenden

2019-01-14 | Képviselõ testület
(A képek illusztrációk!) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2019.január 18-án (pénteken) 13.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban ülést tart, ahol egyebek mellett az idõsek otthonáról, makettparkról, temetkezésekrõl, és sok más ügyrõl tárgyalnak.
Az ülés helye:Városháza -Kisterem(Kisbér, Széchenyi u.2., földszint)


Az ülés napirendje:

1) Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt idõszak eseményeirõl.

2) A temetõkrõl és a temetkezések rendjérõl szóló önkormányzati rendelet.

3) Beszámoló a Kisbéri Városigazgatóság 2018. évi munkájáról.

4) Tanuszoda parkoló.      

5) Õszi Napfény Idõsek Otthona felújítása – közbeszerzési eljárás megindítása.

6) Közterület-használati díjak felülvizsgálata.

7) Mini-Magyarország makettpark állagmegóvása.

8) Angol kert 3. szám alatti bérlakás.

9) Sajtóreferensi- és kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó szerzõdés meghosszabbítása. 

10) Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi elõzetes költségvetés (bér).

11) Egyebek.  

12) Képviselõi bejelentések.  

A nyilvános ülést követõen zárt ülést tart a képviselõ-testület az Mötv. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (kerékpárút – kisajátítási eljárás, bérlakások, ösztöndíj kifizetés).

Forrás:kisber.hu

Megosztás