Van egy jó ötlete Kisbéren? - a Városi Önkormányzat pályázati kiírása

2019-04-19 | Képviselõ testület
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot hirdet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekrõl szóló 6/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelete alapján

a) a település kulturális és sport-életének színesebbé tételére,

b) a civil programok felkarolására hagyományteremtõ célzattal,

c) a település kulturális értékeinek megóvására,

d) a település természeti értékeinek védelmére,

e) a település környezetvédelméhez kapcsolódó programok szervezésére, és

f) a megyei és országos segítõ szervezetek tevékenységére.

Pályázatot nyújthat be:

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó bejegyzett szervezet és

b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek

és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény hatálya alá tartozó szervezet.

(a továbbiakban együtt: támogatott)

A pályázatot a fenti rendelet 1. és 2. mellékletének kitöltésével lehet benyújtani, melyek a jelen pályázati felhívás mellékleteként a következõ oldalakon megtalálhatók.


A pályázatokat 2019. április 30.-án 16 óráig lehet benyújtani 2 eredeti példányban a Kisbéri Polgármesteri Hivatal Titkárságán, elektronikus formában pedig a testuleti@kisber.hu e-mail-címen.


A benyújtott pályázat támogatásáról Kisbér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete dönt, mely döntésrõl 15 napon belül a támogatottat írásban értesíti, azt követõen a támogatottal szerzõdést köt.

Sikeres pályázat esetén a támogatás kizárólag csak a támogatási szerzõdésben foglalt támogatási célra használható fel. A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidõig köteles elszámolni.

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete.

TOVÁBBI RÉSZLETEK ITT!

 

Megosztás