"Hajt, mint egy Blaskovich..." - ismerje meg a kisbéri csodaló, Kincsem tulajdonosát!

2019-04-24 | Lovasélet-Hagyományok
(fotó:wikipedia) Kincsemmel, a verhetetlen kisbéri csodalóval már többször is foglalkoztunk, ám tulajdonosáról még nem esett szó:
Ebeczki Blaskovich Ernõ (Tápiószentmárton, 1834. január 14. – Budapest, 1911. május 18.) magyar nagybirtokos, mezõgazdász, sportoló, úrlovas, lótenyésztõ, a tápiószentmártoni ménes alapítója. Az 1876 és 1879 között minden versenyét megnyerõ Kincsem nevû verhetetlen csodaló tulajdonosa.

Családja

A jómodú és tekintélyes nemesi származású ebeczki Blaskovich család sarja. Édesapja, ebeczki Blaskovich Bertalan (1794-1859), táblabíró, 1816 és 1827 között a kecskeméti járás szolgabírája, a Vaskorona-rend vitéze, édesanyja, a zsadányi Almásy család köznemesi ágából való, zsadányi Almássy Erzsébet (1801-1872) volt. Apai nagyszülei, ebeczki Blaskovich József (1771-1859), táblabíró, honti országgyûlési követ, és fáji Fáy Anna (1776-1839) voltak. Anyai nagyszülei, zsadányi Almássy József (1774-1858), Heves vármegye alispánja, majd Gömör vármegye fõispánja, és Kovanetz Franciska (1781-1833) voltak. Blaskovich Ernõ nagybátyja, ebeczki Blaskovich Gyula (1806-1850) Heves vármegye fõispánja volt, aki az 1848-as szabadsárgharc alatt alispánként vezette a megyét.

A lóhoz értés, a lószeretet öröklõdött a Blaskovich családban. Mindegyik Blaskovich tenyésztett, lovagolt és hajtott. A család története során 14 Blaskovich birtokolt telivért (II. József, Bertalan, II. Pál, I. Sándor, II. Bertalan, István, Miklós, Ernõ, Elemér, László, Aladár, Ernõ, Péter, ifj. Ernõ). Ernõ nagyapja, Blaskovich József, már komolyabban foglalkozott a versenyló-tenyésztéssel; már az elsõ pesti versenynapokon, 1827 júniusában, a Széchenyi István által megindított magyar lóversenyzés harmadik versenynapján, 9-én, az õ ménesébõl való 5 éves névtelen fekete kanca Eszterházy Károly gróf színeiben nyert egy külön fogadásos versenyt Andrássy György 5 éves szürke kancája, Confidance ellen.

 
 
Mind Blaskovich Blaskovich Ernõ egyik nagybátyja Blaskovich Pál már neves kocsihajtó volt. Blaskovich Pál 1847-ben István fõherceget másfél óra alatt vitte bravúros hajtással egy olyan úton, amit addig még három óra alatt sem teljesített jó kocsis, jó lovakkal. Azóta terjedt el a közmondás Magyarországon: „hajt, mint egy Blaskovich…”

Szapáry Imre, Blaskovich Ernõ, Uchtritz Zsigmond és Pázmándy Béla 1865-ben – Forrás:wikipedia

 

 
A tápiószentmártoni ménes volt Magyarország lgrégibb magánménese, amelyben 1864-tõl kezdõdõen 80 évjáratot neveltek fel. Blaskovich Ernõ „…jó gazda volt és nagyvonalú gavallér. Büszke volt jól karbantartott birtokára, kitûnõ gabonájára, legelõire állataira, különösképpen szerette a rózsákat…, mindig takarékos ember maradt. A Reáltanoda utcában épített palotája ma is áll.”

Az agglegény Ernõ, Ernest, „Neszti” négy idõsebb bátyával ellentétben pici, vékony csontú ember volt.

 
Fiatal korától rajongott a lovakért. A Magyar Lovaregylet tagjaként 1857-1876 között úrlovasként aratott szép sikereket. 1863-ban alapította meg a ménest Tápiószentmártonban. A ménes 10. évjáratában született a külföldön „Hungarian miracle” és „The Hungarian yellow WonderMare” néven nevezett Kincsem.
 
Egyéb híres és jó lovaik voltak: Budagyöngye, Ollyan nincs!, Dandár, Beregvölgy, Miczi.

Tápiószentmártonban a ménes 80. évjárata még megszületett, majd a második világháború során, 1944 õszén megsemmisült.

A tápiószelei kis Blaskovich-kastély ma családi múzeum.

 
Tápiószentmártonban 1999-ben került átadásra a Kincsem Lovaspark területén létrehozott Kincsem múzeum, amely a helyi ménesben született csodakanca, Kincsem tiszteletére állít emléket.
 
A Blaskovich család több tagja a tápiószentmártoni temetõkápolna mögötti Blaskovich sírkertben van eltemetve.

2017-ben egy romantikus kalandfilmet készítettek róla és Kincsem nevû lováról. A filmben Blaskovich szerepèt Nagy Ervin alakította.

 
 
forrás:wikipedia
 
 
 
 
Kincsem – forrás:wikipedia
 

 

Megosztás