Táncsics leszármazottja is Ácsteszéren ünnepelt, díszpolgára ajándékkal érkezett

2019-03-21 | Magazin
(Fotó:kemoh.hu) "Táncsics Mihály szülõfalujában, Ácsteszéren a helyiekkel és a járás településeinek polgármestereivel együtt ünnepeltünk és helyeztük el az emlékezés koszorúit a nemzeti ünnep alkalmából.

A megyei önkormányzat részérõl dr. Veres Zoltán megyei jegyzõ vett részt a rendezvényen.


Ácsteszéren a hagyományok ápolása jegyében nem csak a községben élõk emlékeztek meg az 1848-as polgári forradalom évfordulójáról, és annak egyik fõszereplõjérõl, a településen született Táncsics Mihályról, hanem a Kisbéri Járás önkormányzatainak vezetõi is.
 

A mûvelõdési házban elsõként Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyûlési képviselõ mondta el ünnepi gondolatait. Egyebek mellett arról szólt, hogy valamennyien 1848 mai örökösei vagyunk, méghozzá kitörölhetetlenül.

Úgy vélte, hogy a márciusi ifjak akkor és ott voltak magyarok, nekünk pedig itt és most kell magyarnak maradnunk Európában. Eleink ugyanis 171 éve egy forrongó Európában vívták ki hazánk függetlenségét, nekünk pedig ma sem szabad elfelejtünk amit õk is vallottak Kölcsey Ferenc „Emléklapra” címû versében megfogalmazottak szerint, hogy „A haza minden elõtt”.

Késõbb Stancsics Erzsébet, a történelmi személyiség testvérének ükunokája lépett a mikrofonhoz, s mondta el gondolatait. Például azt, hogy „Nekünk itt, Ácsteszéren különösen jelentõs ünnep március 15-e, hiszen innen indult el és tett meg nagy utat Táncsics Mihály, míg parasztfiúból segédtanító, író, országgyûlési képviselõ és még életében példakép lett. Harcos, megalkuvást nem ismerõ, a népért személyes áldozatot vállaló, egész életében önmaga által megszabott erkölcsi szabályok szerint élõ forradalmár volt, akinek emlékét ma is tisztelettel õrzi az utókor.”


Erzsébet asszony szerint „Táncsics nem tett egyebet, mint évekkel megelõzte korát, amikor már felismerték, hogy senki nem siet védeni a hazát míg nem szabad ember, s birtok híján nincs mit védenie. Népirataiban felvilágosított, oktatott, érvelt, néha ironizált, de sosem lázított.”

A község másik díszpolgára, Simon M. Veronika ezúttal sem jött üres kézzel; most Táncsics börtönbõl való kiszabadítását megörökítõ olajfestményét ajándékozta a településnek, amit Vuts Norbert polgármester vett át. Ez azt követõen történt, hogy nagy sikerrel bemutatkozott a Nánási Istvánné által vezetett, közelmúltban megalakult helybéli bábcsoport. Végül most is elhelyezték az emlékezés koszorúit Táncsics szobránál."

Forrás:kemoh.hu,   –  24 óra

 

Megosztás