Önkormányzati ingatlanokat adnak bérbe

2019-08-08 | Helyi közélet
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanok (nem lakáscélú helyiségeket) vonatkozásában pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

1./ Dózsa u. 8. szám alatt lévő /garázs/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

1791/1/A/16. hrsz                              18                                           6.722,-Ft/hónap + Áfa

 

2./ Dózsa u. 17. szám alatt lévő /garázs/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

1424/12/A/23. hrsz                            18                                           6.722,-Ft/hónap + Áfa

 

3./ Dózsa u. 18. szám alatt lévő /garázs/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

1786/A/19. hrsz                                 18                                           6.722,-Ft/hónap + Áfa

 

4./ Dózsa u. 33. szám alatt lévő /garázs/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

1424/6/A/18. hrsz                              18                                           6.722,-Ft/hónap + Áfa

 

5./ Kodály Z. u. 33. szám alatt lévő /garázs/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

1768/A/18. hrsz                                 18                                           6.722,-Ft/hónap + Áfa

 

6./ Kodály Z. u. 35. szám alatt lévő /garázs/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

1767/A/19. hrsz                                 18                                           6.722,-Ft/hónap + Áfa

 

7./ Vértes. u. 19. szám alatt lévő /garázs/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

2586/11/A/22. hrsz                            13                                           5.770,-Ft/hónap + Áfa

 

A pályázatot (a jelentkezési és nyilatkozati lapot kitöltve, aláírva, valamint az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, vagy annak másolatát, kizárólag gazdálkodó szervezet esetén szükséges a 30 napnál nem régebbi cégkivonat valamint eredeti aláírási címpéldány) jelzés nélküli borítékban 2019. augusztus 27. (kedd) 15.00 óráig a Mór-Holding Kft. ügyfélszolgálati irodájában (Mór, Dózsa Gy. u. 22/A.) kell leadni.  Az ajánlati biztosítékot – mely a nem lakáscélú helyiség két havi bérleti díja – 2019. augusztus. 27. (kedd) 15.00 óráig kell megfizetni a Mór-Holding Kft. pénztárában (Mór, Dózsa Gy. u. 22/A.).

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevő esetében vagy az érvénytelen pályázatot benyújtó és a sikertelen pályázók részére visszafizetésre kerül.

A bérleti jog elnyerésére benyújtott pályázatokat a versenytárgyalás előtt – a borítékok bontását követően a – a bíráló bizottság ellenőrzi, több jelentkező esetén, a Rendelet 5.§ (7) bekezdés alapján versenytárgyalás lefolytatására kerül sor. A versenytárgyalás során a bérleti díj mértéke 300,-Ft/hó+Áfa emelkedik és az a pályázó nyeri el a bérleti jogot (öt éves időtartamra), aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

A versenytárgyalás 2019. augusztus 29. (csütörtök) 11.00 órakor

 a MÓR-HOLDING Kft. (Mór, Dózsa Gy. u. 22/A.) tárgyalójában

kerül lebonyolításra.

A nyertes pályázóval a bérleményüzemeltető Mór-Holding Kft. 2019. szeptember 2. – 2024. augusztus 30. napjáig határozott idejű bérleti szerződést köt.

Rendelet 9.§ (1) bekezdés alapján nyertes pályázó a bérleti szerződést legkésőbb a pályázati eljárást követő tizenötödik napig, azaz 2019. szeptember 13. napjáig meg kell kötnie, továbbá az ingatlant az üzemeltetőtől át kell venni. Ellenkező esetben az eljárás eredménytelenné válik és a nyertes által befizetett ajánlati biztosíték a kiíró szervet illeti meg.

A Rendelet 12. § (1) bekezdés alapján bérleti szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni.

A pályázati felhívás dokumentumait a Mór-Holding Kft. ügyfélszolgálati irodájában átvehető ügyfélfogadási napokon: Hétfő, Kedd, Csütörtök 7:00-11:00 és 13:00-16:00, Szerda 7:00-19:00.

A pályázati felhívással kapcsolatos egyéb információt személyesen vagy ügyfélfogadási időben az alábbi telefonszámon lehet kérni: 20/239-1663.

Pályázaton az a magánszemély vagy gazdálkodó szervezet vehet részt, aki ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtja, és igazolja a jelen felhívásban meghatározott kéthavi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték megfizetését.

Vállalkozás esetén a pályázati felhívás dokumentumaihoz csatolni szükséges:

30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát

aláírási címpéldányt

A bérlemények megtekintése – a 20/239-1663-as telefonszámon – előzetes egyeztetést követően történik.

Mór, 2019. augusztus 2.

 

Mór- Holding Kft.

 

Forrás:mor.hu

 

A címlapkép illusztráció – Fotó:Nagy Pál

 

Megosztás