Ezt is itt tárták fel! A Móri késõrómai temetõ

2019-06-28 | Értékeink
(késõrómai temetõ - a kép illusztráció) Mór és közvetlen környéke, közigazgatási területe gazdag történelmi emlékekben és látnivalókban egyaránt. Közülük jó néhánnyal foglalkozunk már. Most egy olyan következik, amely mellett - autóval, motorral, szép idõben kerékpárral - sokan elmennek, gyakran nem is sejtve, mit rejt, rejtett...
1962 júniusában jelentették az István Király Múzeumnak, hogy Mór, Sztahanov u. 1. sz. alatt ház építés során sírok kerültek elõ.
 
A lelõhely a község Ny-i szélén, egy É-i lejtésû domb D-i oldalán a mai Székesfehérvár—Gyõr-i mûúttól a községbe vezetõ bekötõ út mellett, attól É-felé kb. 80—100 m-re van.

Kralovánszky Alán jelentése  szerint a házépítéskor 5 csontvázas sírt pusztítottak el. Leletek az 1., 3. és 4. sírban voltak. Egy sírt (6.) sikerült feltárnia. Szórványként egy besimított díszítésû füles bögre is elõkerült. (1. ábra 4.)

Ugyanez év õszén kutatóárkokkal megvizsgáltuk a háztól D-re és Ny-ra esõ szabad telkeket (É-on másik lakóház és szõlõ, K-en utca húzódik). D-en húzott árkaink egyikében újabb sírra (7.) találtunk. A feldúlt sírok mellékletei a következõk voltak:

1. sír — kancsó, szürke, kissé kihajló peremmel, nyakán halvány besimított dísz, a vállon körbefutó enyhe dudor. Füle a perembõl indul és lendületes ívvel simul a gömbölyû hashoz. (1. ábra 1.) szá: 8 cm; tá: 5,5 cm; m:17 cm. 3. sír — üvegedény, gömbtestû, csöves nyakkal, törött peremmel, zöld színû. (1. ábra 2.) m:13 cm.

4. sír — korsó, sárgásbarna mázas, gömbölyû hasú. Füle kiegészített. (1. ábra 3.) szá:3,5 cm; tá:5,5 cm; m:15,5 cm.

A továbbiakban feltárt 6. sír: nyújtott helyzetû férfi csontváz (iuvenis) 160 cm mélyen. Alsó lábszár csontjait a ház alapozásokar elvágták. Tájolás:93° (É-tól K-felé) Melléklet: bronzcsat az utolsó lumbalis csigolyán, ívesen hajló vasdarab a bal felkarcsont mellett. (1. ábra 5.)

7. sír — közepes megtartású, К —Ny-i fekvésû (fejjel Ny-felé) nõi csontváz 135 cm mélyen. Balláb

alsó szára a comb alá hajtva, jobbláb térdben felhúzva. A jobb felkarcsont bolygatás következtében elmozdult. A sír alját 3 db tegulával rakták ki, hoszszanti oldalán kétfelõl 1—1 homokkõ darab volt. (LVII. t. 1—6.)

 
Mellékletek:

1. üveggyöngyök (kék, zöld) a nyaknál (1. ábra 8.)

2. egyfülû, csõrös, kiöntõjû, szürke kancsó a jobb  lábfej alatt (1. ábra 6.)

3. edény aljtöredéke a visszahajtott balláb mellett

4. vas sarló a sír Ny-i végében (1. ábra 7.) Feltételezésünk szerint a szokatlan fékvés oka lehet: 1. a sír méretei szabták meg az elhelyezést, 2. a halál neme következtében került ilyen helyzetbe, 3. korabeli bolygatás során jutott ebbe a formába.

A leletek tanúsága szerint késõrómai, IV. századi sírokkal van dolgunk. A kerámia anyagban mázaskorsónk párhuzamait. legközelebb a táci és osákvári temetõkben kereshetjük. 
 
A szórvány bögre intercisai, zengõvárkonyi, zeiselmauerileletékkel mutat hasonlóságot. Intercisában és Aquincumban  üvegkorsónk megfelelõi fordulnak elõ. Ugyancsak kettõs csonkakúp- és korongos alakú üveggyöngyökkel találkozunk a pilismaróti és bogádi temetõkben.
 
A fémanyag esetében a sarlónak nem került elõ pontos megfelelõje, a 6. sír bronzcsatjának Kisárpáson és Burgheimban  vannak analógiái. A fentiek alapján temetõnk korát a  IV.  század közepére tehetjük.

A további kutatások során sírokat nem találtunk. Valószínûleg a temetõ szélét sikerült elfognunk, amelynek többi része a házak  ill.  az út építése során elpusztult.

Bánki Zsuzsanna

 
 
 
Fenti anyag megjelent 1966-ban – a szerk.
 
 
 
forrás:libray.hungaricana.hu
 

 

 

Megosztás