Álláspályázat Móron

2019-03-05 | Hasznos infók
"Mór Városi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján pályázatot hirdet
a Móri Pitypang Óvoda (8060 Mór, Erzsébet tér 13.)

óvodavezetõ (magasabb vezetõ)

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.


A vezetõi megbízás határozott idõre, 2019.augusztus 1-tõl 2024. július 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Erzsébet tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetõi irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.r.-ben, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra, és az egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai elõírások, valamint fenntartói döntések szerint.
 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók."


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ITT!

Forrás:mor.hu

 

Megosztás