Ebösszeírás lesz Móron

2019-06-03 | Hasznos infók
(Fotó:nol.hu) Mór Város Önkormányzata az alábbi közleményt adta ki:

Tisztelt Móri Lakosok!

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén
 

2019. június 1. és június 30. napja között ebösszeírásra kerül sor.
 

Ezzel összefüggésben felhívom az eb tulajdonosokat és ebtartókat, hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentõ adatlapot teljeskörûen szíveskedjenek kitölteni, és az ebösszeírási idõszak végéig hivatalunkhoz visszajuttatni.
 

A nyomtatvány 1. pontjában található nyilatkozat kitöltése azok számára is kötelezõ, akik nem ebtulajdonosok, illetve nem tartanak ebet!
 

A nyomtatvány csak egyetlen eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa, tartója, úgy az állatok számának megfelelõ számú nyomtatvány kitöltése szükséges.
 

Felhívom az eb tulajdonosok és ebtartók figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól továbbá, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000 Ft.
 

Fontos, hogy az ebösszeírást követõen az adat/állapotváltozást (elhalálozás, tartási helyváltozás, tulajdonosváltás, oltási könyv csere) a késõbbiekben is szükséges bejelenteni.
 

Az ebösszeíró adatlap beszerezhetõ a Hivatalunk ügyfélszolgálatán és ide kattintva letölthetõ.
 

Kérjük az ebösszeíró adatlapot az alábbi módok valamelyikén szíveskedjenek visszajuttatni hivatalunkhoz:
 

Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8060 Mór, Szent István tér 6.

A Móri Polgármesteri Hivatal 5. számú Központi Ügyfélszolgálatán személyesen leadható ügyfélfogadási idõben
 

vagy elektronikus úton (scannelt formában) a morph@mor.hu e-mail címre.
 

Bõvebb felvilágosításért lépjenek kapcsolatba a Móri Polgármesteri Hivatal Közigazgatási És Szociális Iroda munkatársaival ügyfélfogadási idõben a 06-22-560-807, 06-22-560-816 telefonszámokon. Ebrendészeti hozzájárulás bevezetését önkormányzatunk nem tervezi.
 

A Móri Polgármesteri Hivatal 5. számú központi ügyfélfogadási ideje:
 

Hétfõ:             08:00-tól – 12:00-ig és 13:00-tól – 16:00-ig
 

Szerda:            08:00-tól – 12:00-ig és 13:00-tól – 16:00-ig
 

Péntek:            08:00-tól – 13:00-ig

Forrás:mor.hu

 

Megosztás