Intenzíven terjed az influenza Móron és környékén

2019-01-31 | Hasznos infók
Az influenza figyelõszolgálatban résztvevõ orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2019. január 21-27. között (2019. 4. hetében) Fejér megye területén 3689 beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetekkel, ez 47,3 %-kal több az elõzõ hetinél.

A 4. héten a megye valamennyi járási népegészségügyi illetékességi területén tovább emelkedett az influenzaszerû panaszokkal orvoshoz fordulók száma  az elõzõ héthez viszonyítva. 

A terjedés intenzitása eltérõ képet mutatott az egyes területeken. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma egy járási népegészségügyi osztály illetékességi területén megduplázódott, a járványos küszöbérték több mint hétszerese ? ezen közigazgatási területen az influenza aktivitás átlépte az igen magas tartomány határküszöbét. A másik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén ötszöröse, a harmadik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén pedig négy és félszerese. Utóbbi két közigazgatási területen magas tartományban van az aktivitás.

A legtöbb influenzaszerû megbetegedést a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén regisztrálták. Itt a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány 1071,1 %ooo (elõzõ héthez képest 97,6 %-os emelkedés).

Ezt követi a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Fõosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 830,6 %ooo-kel (elõzõ héthez képest 17,5 %-os növekedés); a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 680,8 %ooo (elõzõ héthez képest 59,7 %-os emelkedés).

A megye egész területén a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi hetekben folyamatos emelkedést mutatott és mindhárom járási népegészségügyi osztály és a megye illetékességi területén jelentõsen meghaladta a járványos küszöb értéket, a megyére vonatkoztatva a 4. héten a járványos küszöbérték hatszorosa.

Az influenza aktivitása a magas tartományban van.
Az influenzaszerû tünetekkel orvoshoz fordulók aránya a fiatal felnõttek körében emelkedést, a gyermekek és a középkorúak korosztályánál csökkenõ, az idõseknél azonos értéket mutat az elõzõ hetihez képest. Az orvoshoz forduló betegek 31,6 %-a a 0-14 éves; 42,3 %-a a 15-34 éves; 19,2 %-a a 35-59 éves és 6,9 %-a 60 éves, illetve az e feletti korosztályból került ki. A regisztrált betegek közel fele a fiatal felnõttek, közel egyharmada a gyermekek csoportjába tartozott.

A negyedik naptári héten a korcsoportos megbetegedési arány a 3-5 és a 6-9 évesek körében volt a legmagasabb. Ezt követte a 10-14 éves évesek és a 15-24 évesek érintettsége.

2019. negyedik hetében a Székesfehérvári Járási Hivatal hatósági Fõosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén egy óvodában és egy iskola felsõ tagozatos osztályában észlelték a légúti megbetegedések nagyobb számát. A megbetegedések a hét elején, illetve a hét második felében kezdõdtek, hirtelen jelentkezõ magas lázzal, végtagfájdalommal, fejfájással. A megbetegedés a dolgozókat nem érintette. A hiányzások aránya elérte az 55, illetve a 41 %-ot. Mindkét intézménybõl származó mintákból a kórokozó tisztázására a vizsgálatok folyamatban vannak. Az intézményekben a mûködés átmeneti felfüggesztésére nem került sor.

Megyénkbõl e jelentés megírásáig, 2018. 40. hetétõl a feldolgozásra került 14 influenza-gyanús betegtõl származó légúti mintából 7 influenza A vírus és 2 légúti óriássejtes vírus okozta fertõzést igazoltak. Az influenza?pozitivitási arány 50 %-nak felel meg.

Az idei szezonban Magyarországon 90 fõnél influenza A vírus, húsz esetben légúti óriássejtes vírust, hat betegnél pedig adenovírust azonosítottak.

Az influenza-figyelõszolgálat adatai három hetes összehasonlításban, a 2018/2019. évi influenza- szezonban, Fejér megyében.

Megbetegedési arány 100 ezer lakosra:

Járás 02. hét 03. hét 04. hét
Dunaújváros, Sárbogárd 529,0 542,1 1071,4
Mór, Bicske 89,1 426,3 680,8
Székesfehérvár 486,4 706,7 830,67
Fejér megye 431,5 601,6 886,3
 

 
A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvõbeteg intézményében 2019. január 18-tól elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedõen továbbra is érvényben marad.

 
A Fejér Megyei Kormányhivatal közleménye

 

Megosztás