Aktuális témák Móron: ezúttal ezekrõl tárgyalnak a helyi képviselõk

2019-02-15 | Képviselõ testület
(Fotó:moriborvidek.hu) Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2019. február 20-án (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között a város idei költségvetésérõl, intézményvezetõi pályázatokról, a Polgármesteri Hivatal elmúlt évi tevékenységérõl, és még sok más témáról tárgyalnak.

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT:

JELENTÉS a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzõi és bizottsági döntésekrõl és azok végrehajtásáról
 

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésére

JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 

BESZÁMOLÓ a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállásában folyó 2018. évi szakmai munka értékelése tárgyában

JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában

BESZÁMOLÓ a Móri Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységérõl


BESZÁMOLÓ a helyi önkormányzati képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésérõl

JAVASLAT a Nefelejcs Bölcsõde intézményvezetõi pályázatának kiírása tárgyában

JAVASLAT a Móri Pitypang Óvoda óvodavezetõi pályázatának kiírása tárgyában


JAVASLAT telki szolgalom alapítása a mór 4906/13 helyrajzi számú ingatlanon tárgyban

JAVASLAT a „Városi piac területének rendezése, térrendezés” terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás visszavonása és új eljárás megindítása tárgyában

JAVASLAT a „Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében” címû pályázat alapján felújítási munkálatokra vonatkozó ajánlatkérés megindítása tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás társulási megállapodása módosítása tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában

Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklõdõk a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó elõterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

 

 

Forrás: mor.hu

 

Megosztás