Ezekrõl a helyi ügyekrõl lesz szó

2019-04-19 | Képviselõ testület
(A kép illusztráció) Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2019. április 24-én (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között  a város közrendjérõl, közbiztonságáról, közterület elnevezésérõl, egyes utcák forgalmi rendjének változásáról és még sok más témáról tárgyalnak.

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT:

JELENTÉS a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
 

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzõi és bizottsági döntésekrõl és azok végrehajtásáról
 

BESZÁMOLÓ Mór város közrendjének, közbiztonságának helyzetérõl
 

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl szóló 3/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 

BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
 

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 

JAVASLAT a Lamberg-kastély névváltozása miatt rendeletek módosítása tárgyában
 

BESZÁMOLÓ a Fejérvíz Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz- és szennyvízellátást biztosító víziközmû vagyontárgyak (Felsõdobos Vízmû) mûszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról
 

BESZÁMOLÓ a Fejérvíz Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz- és szennyvízellátást biztosító víziközmû vagyontárgyak (Móri Kistérségi Vízmû) mûszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról
 

JAVASLAT a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott Móri Pászti Miklós Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetõi megbízásának véleményezése tárgyában
 

JAVASLAT a Székesfehérvári Tankerületi Központ által fenntartott Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola intézményvezetõi megbízásának véleményezése tárgyában
 

BESZÁMOLÓ 2018. évben praxistámogatásra, bornapi rendezvényekre – az államháztartáson kívülre – nyújtott támogatások elszámolásáról
 

JAVASLAT a 2018. évi éves ellenõrzési jelentés és összefoglaló éves ellenõrzési jelentés tárgyában
 

JAVASLAT a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása tárgyában
 

BESZÁMOLÓ az önkormányzati adóhatóság 2018. évi tevékenységérõl
 

JAVASLAT a Nefelejcs Bölcsõde intézményvezetõi pályázatának ismételt kiírása tárgyában
 

JAVASLAT „Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében” címû pályázat eszközbeszerzéseire vonatkozó közbeszerzési eljárás köztes bírálata tárgyában
 

JAVASLAT a „Városi piac területének rendezése, térrendezés” terveztetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás köztes bírálata tárgyában
 

JAVASLAT Mór belterületi közterület elnevezése tárgyában
 

JAVASLAT Mór, Rákóczi utca és Hegyalja utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában
 

JAVASLAT Mór településrendezési eszközök módosítása tárgyában az Agrár Investment Kft. kérelmére
 

JAVASLAT a polgármester 2019. év I. negyedévi értékelése tárgyában
 

Polgármesteri tájékoztató
 

Kérdések, interpellációk
 

Az érdeklõdõk a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó elõterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

 

 

Forrás: mor.hu

 

Megosztás