Soron kívül tárgyalják

2019-07-21 | Képviselõ testület
Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2019. július 22-én (hétfõn) 9.00 órakor tartja soron kívüli ülését, melyen alábbiakról tárgyalnak:

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT

JAVASLAT fejlesztési hitelszerzõdés jóváhagyása tárgyában
 

JAVASLAT a móri távhõrendszernek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történõ korszerûsítése tárgyban
 

JAVASLAT a 154/2019. (IV.24.) Kt. határozat és a 171/2019. (V.10.) Kt. határozat hatályvesztésének tudomásulvétele tárgyában
 

JAVASLAT „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címû pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában
 

JAVASLAT „Mór város belterületi vízrendezése” címû pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában
 

JAVASLAT az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron” címû pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában
 

JAVASLAT „Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében” címû pályázat eszközbeszerzéseire vonatkozó közbeszerzési eljárás köztes bírálata tárgyában
 

JAVASLAT „A Móri Öttusa Sportegyesület – 800 méteres futócsík kialakítása a Wekerle Sándor Szabadidõközpontban (4262/7 hrsz.)” címû fejlesztés pályázaton való indulásának támogatása tárgyában
 

JAVASLAT „Mór településrendezési eszközök 21. sz. módosítás” – tárgyalásos eljárás keretében történõ egyeztetés – véleményezési anyagával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról

forrás:mor.hu

Megosztás