Van egy jó ötlete Móron? - a Városi Önkormányzat pályázati kiírása

2019-01-15 | Képviselõ testület
Ha úgy gondolja, hogy Mór közösségi életéért, annak fejlesztésért ön is tudna tenni...ha jó ötletei vannak... ha gazdagítaná, színesítené a város életét...ha a ápolná a hagyományokat - akkor jelentkezzen:

A civil szervezet akkor részesíthetõ támogatásban, ha azt olyan, pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a város lakosságának érdekeit szolgálja.

A pénzügyi támogatásban részesíthetõ tevékenységi körök a következõk:

a) nemzeti összetartozás erõsítése,

aa) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel együttmûködve;

ab) a nemzeti önazonosságtudat erõsítése érdekében programok szervezése, kiadványok készítése;

b) új nemzedékek jövõjéért

ba) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

bb) gyermekek üdültetése, táboroztatása,

bc) nevelési, oktatási tevékenység – elsõsorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése;

c) mobilitás és alkalmazkodás

ca) közbizalom erõsítése,

cb) közélet tisztaságának védelme, erõsítése,

cc) ifjúsági és sporttevékenység, szabadidõs sportolási feltételek javítása, bõvítése,

cd) közrend- és vagyonvédelem erõsítése, az önkormányzattal és más közösségekkel együttmûködve;

d) közösségi környezet

da) kulturális és közmûvelõdési tevékenység, hagyományok ápolása

db) természeti és épített környezet védelme, megóvása;

dc) természeti és épített környezeti értékek propagálása az önkormányzattal és más közösségekel együttmûködve;

e) társadalmi felelõsségvállalás,

ea) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlõséget elõsegítõ programok,

eb) érdekképviselet és érdekvédelem,

ec) a házasságra történõ felkészítés, a házasság intézményének és a családi életre nevelésének elõsegítése;

f) önkéntesség,

fa) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

fb) önkéntes tevékenységek fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,

fc) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység elõmozdítása.

 

Nem nyújtható támogatás, a kérelmezõnek, ha azt üzleti gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.


Nem nyújtható támogatás az Önkormányzat kötelezõ feladatát feladat-ellátási szerzõdés, köznevelési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek feladatellátására.

 

Dokumentumok: 
Csatolmány Méret
Microsoft Office dokumentum ikonja Civil szervezetek pályázati kiírása és mellékletei 2019

Forrás:mor.hu

 

Megosztás