Ösztöndíj pályázat német nemzetiségi fiataloknak Móron

2019-02-05 | Oktatás - Iskolai élet
A móri német nemzetiségi fiatalok ösztöndíjra pályázhatnak, melyet a Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat alapított.
"A Nemzetiségi Törvény 16§-a alapján a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór ösztöndíjat alapított.

Az ösztöndíj anyagi hátterét a nemzetiségi önkormányzat saját költségvetésébõl biztosítja.

Az ösztöndíjat a 2019. évben 3 õ kaphatja meg, egy fõ általános iskolai, egy fõ középiskolai, és egy fõ felsõoktatási intézményben tanuló nappali/levelezõ hallgató.

Az ösztöndíj odaítélésnek célja: a német nemzetiségi tanuló anyagi támogatása, tevékenységének elismerése.

Az ösztöndíj odaítélésének feltételei:

német nemzetiségi származás,


német nemzetiségi nyelvbõl kimagasló teljesítmény,

német nemzetiségi közéleti aktivitás.

Pályázatnak:

ha a tanuló 8. osztályba jár, és német nemzetiségi nyelvbõl kiemelkedõ eredményt ért el, plusz feladatokat is vállal;


ha a tanuló 0. évfolyamra jár német nemzetiségi gimnáziumban, vagy német nemzetiségi, ill. egyéb középiskolába jár, és német nyelvbõl kiemelkedõ eredményt ért el, közéleti aktivitása példaértékû;

fõiskolán vagy egyetemen német nemzetiségi szakon tanul, illetve fakultációban tanulja a német nyelvet vagy kiegészítõ szakra jár vagy mesterképzésre jár német nemzetiségi nyelvbõl.

Az ösztöndíj összege: 40.000,- Ft/év

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 1.

Pályázat benyújtásának módja: kizárólag postai úton, az alábbi címen:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór, 8060 Mór, Pf.: 60

A pályázat elbírálója NNÖM Képviselõ-testülete

Pályázathoz csatolni kell:

 
legutolsó félév bizonyítvány/index másolatát,

német nyelven írt önéletrajzot,

pályázati adatlapot (beszerezhetõ a német nemzetiségi irodában, a német nemzetiségi önkormányzat tagjaitól, a móri német nemzetiségi oktatási intézményekben)

iskolalátogatási igazolást,

német szaktanár véleménye, ajánlása csatolható

az elért eredmények dokumentumainak másolata csatolható.

Az ösztöndíjjal kapcsolatban bõvebb információ a NNÖM tagjaitól kérhetõ.

Az ösztöndíj átadására ünnepi keretek között kerül sor a Móri Pogármesteri Hivatalban."

forrás:  Facebook/Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat

 

Megosztás