Tanulj tovább a móri önkormányzat támogatásával!

2019-07-09 | Oktatás - Iskolai élet
A móri önkormányzat támogatni kívánja azoknak a helybeli fiataloknak a felsõfokú tanulmányait (az elsõ diploma megszerzését), akik szociálisan hátrányos helyzetûek, de tanulni szeretnének, és tanulmányi eredményük is megfelelõ ehhez... A támogatásra ösztöndíjat alapított a testület. A pályázatot a város honlapján tették közzé. A részleteket itt olvashatja:
"Mór Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 25/2015. (VI.30.) Ök. rendeletével a nappali felsõoktatásban tanuló, jó tanulmányi eredményû, szociálisan hátrányos helyzetû, móri állandó lakhelyû fiatalok (továbbiakban: hallgatók) számára az oktatással kapcsolatos költségeik támogatására ösztöndíjat alapított.

Ösztöndíj iránti kérelmet az a móri állandó lakóhellyel rendelkezõ hallgató nyújthat be, aki államilag finanszírozott felsõoktatási intézmény nappali tagozatán, elsõ diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat és tanulmányi eredménye a megelõzõ félévben a 3,8-es átlagot elérte feltéve, hogy családjában az egy fõre jutó igazolt nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500.- Ft) 400 %-át,  gyermekét egyedül nevelõ személy esetében 500 %-át nem haladja meg.


A kérelmeket a hallgatók minden év szeptember 15. napjáig nyújthatják be levélben, vagy a Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodájába adhatják be személyesen. A kérelemhez csatolni kell a felhívásban közétett adatlapot, saját maga és a vele egy háztartásban élõk jövedelmi viszonyairól szóló és a jövedelemszámításhoz irányadó idõszaknak megfelelõ igazolást, hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, a hallgatóval közös háztartásban élõ testvérek iskolalátogatási igazolását, az egy lakcímen élõkrõl (az okmányiroda által) kiállított igazolást, a felsõoktatási intézmény által hitelesített tanulmányi átlagot igazoló dokumentumot.
 

Megjegyzés: az adatlap ide kattintva letölthetõ 

A kérelmek jogosságát az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el, minden év október 5-ig. Több jogosult kérelmezõ esetén elõnyt élvez a jobb tanulmányi eredményt elért hallgató.


Az ösztöndíj egy tanulmányi évre szól, amennyiben a hallgató I. félévi tanulmányi átlaga eléri a 3,8-at – amelyet a felsõoktatási intézmény által hitelesített tanulmányi átlagot igazoló dokumentummal köteles igazolni – az I. félév zárást követõ 15 napon belül. Abban az esetben, ha a tanulmányi átlag a meghatározott 3,8 mértéket nem éri el, az ösztöndíj a II. félévre visszavonásra kerül.


Az ösztöndíj havi összege 10.000, – Forint, amelyet a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóügyi Irodája havonta utal a támogatást elnyert hallgató számlájára.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki a félévi vizsgaidõszakát eredménytelenül fejezi be."

Forrás:mor.hu

Megosztás