Intézményeket érintő döntésekről is tárgyal a képviselőtestület

2020-02-12 | Helyi közélet
(Fotó:wikipedia - Civertan) Az óvodáskorú gyermekek ellátásának biztonsága, a színvonalas szakmai nevelés további biztosítása és a férőhely-kapacitások kihasználtságának javítása érdekében az intézményeket érintő döntésekről is tárgyal pénteken a székesfehérvári képviselőtestület.

A javaslat tartalmáról az érintett intézmények alkalmazotti közösségével folytatott egyeztetést követően szerdán a Városházán tartott sajtótájékoztatón számolt be dr. Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester. Elhangzott, az átalakítás óvodai csoportok áthelyezését, óvodai és bölcsődei férőhelybővítést, valamint a nagyszámú, betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyek csökkenését is jelentené.

A Humán Közszolgálati Szakbizottság elmúlt év tavaszán megtartott ülésén tett javaslatot arra, hogy készüljön egy felmérés a székesfehérvári bölcsődék és az óvodák intézményi struktúrájának áttekintéséről, mondta Székesfehérvár polgármestere. Dr. Cser-Palkovics András tájékoztatott arról is, hogy az Önkormányzat fenntartásában jelenleg 12 óvoda működik 23 telephelyen. A 139 csoportban 3523 férőhely engedélyezett, amelyből a 2020. január 1-jei állapot szerint 401 az üres férőhelyek száma. A statisztikai adatok szerint 2016 és 2019 között 92 fővel csökkent az óvodákban ellátott gyermekek átlaglétszáma. Az utóbbi két nevelési évben 6-6 csoporttal indult kevesebb a városban a csökkenő gyermeklétszám miatt. Az adatok arra is rávilágítanak, hogy városrészek szerint az egyes óvodákban a kihasználtság tekintetében is eltérések vannak. Jellemzően a belvárosi városrészben csökkent, a városhatár felé közelítve – Felsőváros, Maroshegy, Öreghegy – pedig nő az óvodai gyermeklétszám.

A felmérés alaján a működő csoportokban jelenleg is 18 betöltetlen óvodapedagógusi álláshely van. Előreláthatóan augusztus 31-ig további 10, szeptember 1-től pedig további 5 álláshely válik üressé többek között nyugdíjba vonulás miatt. Az óvodapedagógus hiány enyhítésére az elmúlt időszakban az óvodák számára pedagógiai asszisztensi álláshelyeket biztosított az önkormányzat, emellett – igény esetén – a lakhatás segítését célzó bérlőkijelölési jogot kaphattak az intézmények. A város idén is jelentős forrást biztosít az intézmények felújítására – az Ybl-program keretében a költségvetésben 7 intézményt érintően 267.769.000 Ft szerepel, emlete ki dr. Cser-Palkovics András.

A színvonalas szakmai nevelés biztosítása, a férőhely-kapacitások kihasználtságának javítása, valamint a költséghatékony működés érdekében szükséges az intézményhálózat átalakítása. Erről szól az a javaslat, amelyről pénteken tárgyal majd Székesfehérvár Önkormányzatának képviselőtestülete.

A nyolc intézményt érintő javaslatot Mészáros Attila alpolgármester ismerette. E szerint a jelenleg egy csoporttal működő Rákóczi Utcai Óvoda Mancz János Tagóvodája augusztus 31-vel megszűnne.  A csoportba járó 19 gyermek közül 17 fő lesz tanköteles korú 2020. augusztus 31-ig. Az óvodai ellátásban maradó gyermekek a Rákóczi Utcai Óvodában folytatnák a következő nevelési évet.  A Mancz épület – amelyet elsősorban TOP forrásból szeretne felújítani a város – a jövőben továbbra is nevelési funkciót látna el. Itt kapna helyet a Nyitnikék Bölcsőde, amely jelentős férőhelybővítéssel Mancz Bölcsődeként fogadná majd a kisgyermekeket.

A Tolnai Utcai Óvoda Megyeház Utcai (a Székesfehérvári Egyházmegye tulajdonában lévő) telephelyén lévő három, vegyes csoportba járó gyermekeket a Tolnai Utcai és a Sziget Utcai Óvoda tudná fogadni. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi gyermeklétszámot az Önkormányzat saját tulajdonában lévő intézményeiben is el tudja látni, ezért javasolják a telephely megszüntetését, és az ingatlan Székesfehérvári Egyházmegyének történő visszaadását 2020. augusztus 31-i dátummal.

Az intézményhálózat-átalakítás érinti a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvodát is, amely jelenleg három telephelyen működik. Ebből kettő, a Brunszvik székhelyintézmény és a Tulipános Tagóvoda az elmúlt években teljesen megújult. A Watthay utca 10/a szám alatt található két épület komoly felújításra szorul. A javaslat szerint az ide járó gyermekek csoportbontás nélkül kerülhetnek át a székhelyintézménybe, illetve a tagóvodába. A tervek szerint az épületek a jövőben is az önkormányzat tulajdonában maradnának, közösségi funkciót szolgálva.

Óvodabővítésre a Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodájában kerülhet sor, amely maximális kihasználtsággal működik. Az intézményvezetővel egyeztetve egy plusz csoportszoba kialakítása javasolt vizesblokkal együtt 2021. szeptember 1-jei új csoport indításával – ennek tervezése tavasszal elindulhat. A javaslat 25 férőhelyes bővítést jelent.

A Felsővárosi Óvoda tagintézményi körében történne még változás. Az Ybl Miklós Lakótelepi Tagóvoda a Rákóczi Utcai Óvoda telephelye lenne, míg a Szárazréti Óvoda a Felsővárosi Óvoda tagintézményévé válna szeptember 1-jétől.

A szerdai sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy az óvodapedagógus hiány egyre nagyobb városunkban – ez azonban országos jelenség, és a probléma kezelése megoldást, együttgondolkodást, esetleg jogszabály változtatást sürget. Az Önkormányzat írásban fordul az emberi erőforrások miniszteréhez annak érdekében, hogy az óvodapedagógusi, illetve a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok esetében a nyelvvizsga ne legyen a diploma kiadásának feltétele.

A javaslat szerint ezekkel a változtatásokkal 162-re csökken az üres óvodai férőhelyek száma, több óvodai csoportban a gyermekek nemrég felújított épületekbe kerülhetnek, a betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyek mintegy fele betöltésre kerülhet, és nő a bölcsődei férőhelyek száma is.

 

OKK Fehérvár

Megosztás