Megalakult Székesfehérvár Közgyűlése

2019-10-26 | Képviselõ testület
(Fotó:OKK Fehérvár) A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően, ünnepi ülés keretében alakult meg hivatalosan is pénteken délután Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.

Az alakuló ülést jelentétével megtisztelte Korom Ferenc altábornagy, vezérkari főnök, a Magyar Honvédség parancsnoka. Az ünnepi eseményen részt vett Vargha Tamás államtitkár, országgyűlési képviselő, Spányi Antal megyés püspök, dr. Simon László kormánymegbízott, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés hivatalban lévő elnöke, valamint a fegyveres és rendvédelmi szervek megyei és városi vezetői, cég- és intézményvezetők, Székesfehérvár díszpolgárai.

Elsőként Dr. Pallos István tájékoztatta a résztvevőket a választás menetéről és a Helyi Választási Bizottság munkájáról. Az elnök megerősítette az immár jogerős eredményeket, majd a képviselők együttműködését és a Polgármesteri Hivatal segítségét megköszönve sok erőt kívánt a város polgármesterének és megválasztott képviselőinek az elkövetkező öt évhez.

A 14 egyéni választókerületben megválasztott és a 6 kompenzációs listáról a testületbe jutott képviselő közösen tette le esküjét, majd írta alá az azt megerősítő dokumentumot. Ezt követően korelnökként dr. Dienesné Fluck Györgyi köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. „Múltunk arra kötelez minket, hogy felelősséggel, alázattal és szorgalommal végezzük képviselői munkánkat a korrekt együttműködés jegyében. Mi, huszonegyen sikerben és kudarcban is egyek leszünk! Nem fognak ránk kormánypártiként vagy ellenzékiként emlékezni, csak arra fognak, hogy mi, így huszonegyen mit építettünk. Korelnökként tehát azt kívánom, azt tanácsolom, azt várom el ettől a testülettől, hogy tegyünk félre minden áthidalható ellentétet! Mi huszonegyen, a fehérváriakkal százezren egy csapatban munkálkodjunk, a mi közös otthonunk, Székesfehérvár fejlődéséért!”- zárta köszöntőjét.

A képviselőtestület és az alakuló ülés résztvevői előtt tette le esküjét dr. Cser-Palkovics András. „Székesfehérvár történetének ma induló új fejezete, ahogy egy demokráciában lennie kell, választással virradt fel. Fehérváriak tízezrei szabadon döntöttek arról, hogy kiknek a kezébe kerülhet a toll, mellyel az új fejezetet írjuk. 21 ember kapott tollat a kezébe, 21 emberé a megtiszteltetés, hogy alázattal, tisztességgel szolgálja ezt a várost. Egyértelmű döntésükkel pedig a fehérváriak azt is kifejezték, hogy a pártpolitikai hazugság-kampányokat, a közéleti csatákat és a közösséget romboló árokásást közös történelemkönyvünk lábjegyzeteibe száműzik. A fehérváriak tehát továbbra is a stabil és békés fejlődés városában szeretnének élni.” – kezdte programismertetőjét a polgármester.

Dr. Cser-Palkovics András így folytatta: „Két út áll most előttünk. Dönthetünk úgy, hogy nem tiszteljük a békeszerető fehérváriak akaratát, lemásoljuk az országos politikai közbeszédet és folytatjuk a kampányt. Vagy dönthetünk úgy, hogy igyekszünk továbbra is sziget maradni a háborgó óceánban. Sziget, ahol a hatalmat gyakorlók gesztusát nem a gyengeség jeleként értelmezik, ahol az ellenzéket is felemeli, ha az elfogadja, és viszonozza a gesztusokat. Sziget, ahol lehet valódi párbeszédet folytatni. Sziget, ahol a viták nem a rombolásról, hanem az építésről szólnak. Meggyőződésem, hogy csak ez az utóbbi a járható út. Csak ez visz előre, és ezt szeretnék a fehérváriak is. Nekünk pedig tiszteletben kell tartanunk a kívánságukat, mert ennek a testületnek, a polgármesternek, a városvezetésnek egyetlen ura lehet: a fehérváriak akarata.

Polgármesterként arra hívom minden képviselőtársamat, frakciókra és pártállásra való tekintet nélkül, hogy őrizzük közösen azt a békét, amely immár ritkaságnak számít mind a hazai, mind a nemzetközi közéleti térben. Dolgozzunk együtt olyan közös munkával, mely példamutató lehet a közösség, a következő generációk és az országos politika számára is! Harminc évvel ezelőtt kiáltották ki a köztársaságot. Sokan ebből az évfordulóból aktuálpolitikai üzenetet próbálnak levezetni, én nem ezért említem. Gondoljuk át, hogy mi is a köztársaság lényege! Valójában nem az, hogy egy vagy több ember áll az ország élén és nem is az, hogy örökségül kapják-e az ország vezetését. A köztársaság lényege: a RÉSZVÉTEL! Az, hogy a polgárok magukénak érezzék a közösség ünnepeit és hétköznapjait, magukénak érezzék a közösség ügyeinek előmozdítását. A köztársaság tehát az építésről szól, a KÖZÖS építésről. Itt, Székesfehérváron, azt hiszem, büszkén mondhatom, jól állunk ezen a téren is! Emlékezzünk csak a fiatalok tegnapelőtti előadásra, vagy éppen az elmúlt évek nagy és kisebb közösségi akcióira!

Soha annyi megkeresést nem kaptam városunk polgáraitól önkéntes munkára, mint az elmúlt egy évben. Napról napra egyre többen érdeklődnek a város, a közösség ügyei iránt mind a közösségi médiában, mind személyesen. Semmilyen történelmi, gazdasági vagy infrastrukturális erőforrás nem vetekedhet a közösség cselekvési erejével, és ehhez az erőhöz egyre nagyobb számban akarnak hozzájárulni a fehérváriak. Büszke vagyok Fehérvárra, hiszen valóban közösen, százezren egy csapatban tudunk magasabb szintre lépni! Arra a szintre, mely városunk történelmének új fejezetét jelenti.”

Székesfehérvár polgármestere köszönetet mondott a fehérváriaknak: „Köszönöm, hogy kezünkbe adták a tollat, és amiért akaratukkal, ötleteikkel és tisztánlátásukkal mindig sorvezetőként szolgálnak számunkra. A következő évek során is számítok Önökre, számítok arra, hogy bölcsességükkel, kritikájukkal, városunkat szeretve segítenek irányítani és építeni közös otthonunkat.”

A frissen megalakult közgyűléshez szólva kiemelte: „Kezünkben tehát a toll, amivel városunk történelmének következő fejezeteit írjuk, a következő öt évben pedig gondoskodnunk kell arról, hogy ez a toll sose száradjon ki! Számítok arra, hogy az Önöket bizalmukkal felruházó fehérváriakat mindig ÖNZETLENÜL képviselik majd. Számítok arra, hogy vitákkal, új ötletekkel, egymás felé mindig nyitottan tápláljuk majd közös történetünk tollát.  Végül pedig, mottóként az előttünk álló feladathoz, idézném polgármester-elődöm, Drucker József éves jelentésének záró mondatát 1869-ből: „Adja az ég, hogy a béke s egyetértés, amelyre annyira szükségünk van, köztünk is minél tartósabb maradásra telepedjék!”” – zárta programismertetőjét dr. Cser-Palkovics András polgármester.

Az alakuló ülésen választotta meg a képviselőtestület a város alpolgármestereit is. Dr. Cser-Palkovics András három személyre tett javaslatot. A titkos szavazás eredményes volt, a testület egyhangúlag szavazott bizalmat a jelölteknek, így Róth Péter alpolgármester a továbbiakban is általános helyettese marad a polgármesternek. A társadalmi kapcsolatokért lesz felelős, illetve a közbiztonság és az idegenforgalom területe kapcsolódik majd a feladataihoz. Mészáros Attila alpolgármester arra kapott felhatalmazást, hogy továbbvigye az elindított fejlesztéseket. Feladatai bővülnek az oktatás, az egészségügy, a szociális és sport területével, illetve az ifjúsági kérdésekkel és az önkéntesség témakörével is. A titkos szavazás eredményeként mostantól egyes, a gazdasági területekkel kapcsolatos feladatokat Lehrner Zsolt látja el. Az alpolgármester feladatkörébe tartozik a város gazdasági kapcsolatainak, illetve gazdasági társaságainak a működtetése, emellett az Európai Uniós források felhasználásának stratégiája és a TOP-os pályázatok időarányos felügyelete, kiemelt tekintettel a klímavédelem kérdéseire.

A most megalakult közgyűlés döntött a tanácsnoki feladatok ellátásáról. A következő öt évben a család- és nemzetpolitikai ügyekkel kapcsolatos feladatokért Deák Lajosné, míg az egészségüggyel, sporttal, és a társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokat Östör Annamária látja el. A generációk közötti együttműködéssel kapcsolatos feladatokat dr. Kovács Zsoltné viszi, míg a kulturális ügyek tanácsnoka Brájer Éva lesz. A költségvetési ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátására dr. Horváth Miklósné kapott felkérést, a környezetvédelemi és civil ügyeket Molnár Tamás viszi a következő öt évben. Közbiztonsági tanácsnoknak Viza Attilát, szociális tanácsnoknak dr. Dienesné Fluck Györgyit választották. A terület- és településfejlesztési operatív program forrásaival és a közvetlen Európai Uniós támogatások megszerzésével kapcsolatos feladatokat dr. Márton Roland látja el a jövőben. A történelmi belváros funkcióinak összehangolására Szabó-Bakos Györgyné kapott felhatalmazást. A városfejlesztési ügyek tanácsnoka Juhász László, míg a vagyongazdálkodási tanácsnok Ráczné Földi Judit lesz. A zártkertekkel, külterületi lakott helyekkel kapcsolatos feladatokat Szigli István látja el tanácsnokként a jövőben.

Az elkövetkező időszakban négy szakbizottság segíti majd a közgyűlés munkáját. A Humán Közszolgálati Szakbizottságot a közgyűlési jóváhagyást követően Földi Zoltán vezeti. Az alelnöki tisztet Östör Annamária és Ráczné Földi Judit tölti be, míg a testület belső tagja Brájer Éva, Deák Lajosné, dr. Dienesné Fluck Györgyi, Horváth Miklós Csaba, dr. Kovács Zsoltné, Molnár Tamás, Barlabás András, Szigli István és Juhász László önkormányzati képviselő lett.

A folyamatos működőképesség érdekében a mai ülésen megalakult a Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottság. A grémium döntése alapján elnökének Farkas Lászlót, alelnökeinek dr. Horváth Miklósnét és dr. Márton Rolandot, belső tagoknak pedig Viza Attila, Dr. Dienesné Fluck Györgyi és Szabó-Bakos Györgyné önkormányzati képviselőket választották meg.

A Stratégiai Fejlesztési Bizottság vezetésével Molnár Tamás önkormányzati képviselőt bízták meg. A bizottság alelnökei Deák Lajosné és Juhász László, belső tagjai pedig Horváth Miklós Csaba, Viza Attila és Fazakas Attila önkormányzati képviselő.

A városrészekkel, választókerületekkel foglalkozó Városüzemeltetési Szakbizottság Horváth Miklós Csaba vezetésével látja el feladatát. Alelnökei Szabó-Bakos Györgyné és Szigli István, míg belső tagjai dr. Kovács Zsoltné, dr. Horváth Miklósné, Molnár Tamás, Brájer Éva, Viza Attila, Földi Zoltán, Deák Lajosné, Östör Annamária, dr. Dienesné Fluck Györgyi, Farkas László önkormányzati képviselők.

A bizottságok külső szakértői helyeiről a következő hetekben folytatnak majd tárgyalásokat. A megalakult közgyűlés következő ülésére várhatóan november 7-én kerül majd sor.

 

OKK Fehérvár

 

Megosztás