Bemutatjuk a város gótikus mûemlékét a középkorból: a Szent Anna-kápolna

2019-01-04 | Értékeink
(fotó:wikipedia, KovacsDaniel) A város rengeteg mûemléki épülete közül most egy XV. századi belvárosi épületet, a Szent Anna-kápolnát mutatjuk be.

A székesfehérvári belvárosi Szent Anna-kápolna a város egyetlen épen maradt gótikus mûemléke, valamint az egyetlen épségben fennmaradt középkori épülete.

 

Hunyadi Mátyás korában, 1474-ben építtette Hentel, fehérvári polgár.

 

 

Története

 

 

A kápolna középkori neve nem ismert, és feltételezhetõ, hogy azonos azzal a kápolnával, amelyet Kálmáncsehi Domonkos építtetett, s amely a középkori bazilikával együtt pusztult el.

 

 

A mai kápolnát 1711-1729 között Nádasdy László csanádi püspök, egyúttal székesfehérvári õrkanonok restauráltatta, ekkor került a tetõre a huszártorony.

 

A gótikus kápolna homlokzata elé a 19. században elõcsarnokot húztak, ekkor cserélték fel a fõhomlokzaton lévõ csúcsíves ablakot a rózsaablakkal.

 

 

 

(a szép rózsaablak – forrás:wikipedia, KovacsDaniel)

 

 

Az 1934-es restaurálás során bontották le az épület hatását és arányait rontó elõcsarnokot, ezáltal szépen érvényesül a késõ-gótikus pálcatagos kapukeret.

 

A hódoltság alatt is imaházként szolgált, errõl tanúskodik a falak ornamentális festése, és a bejárattól balra lévõ falon lévõ festett felirat maradványa.

 

 

A kápolna leírása

 

 

A püspöki székesegyház felé nézõ déli homlokzaton három magas, csúcsíves ablak látható.

 

A szentély a nyolcszög három oldalával zárul. Az egyhajós templomteret hálóboltozat fedi.

 

A szentélybe a barokk oltárt Nádasdy László püspök állíttatta.

 

Az oltárkép Szent Annát ábrázolja, a képkeret oromzatában Nádasdy-címerrel.

 

 

 

 

(a kápolna szembõl – fotó:wikipedia, Árpád Horváth)

 

Közeli látnivalók

 

A kápolna elõtt Kálmáncsehi Domonkos, humanista prépost szobra áll, Ohmann Béla mûve.

 

A székesegyház egykori õrét ábrázoló alak a székesegyházra tekint fel, baljában az elsõ, eredeti Szent Anna kápolna alapítólevelét tartja, jobbját a kápolna makettjén nyugtatja.

 

A Szent István püspöki székesegyház, a Székesfehérvári egyházmegye fõtemploma szintén a II. János Pál pápa téren, a kápolna mellett áll.  

 

 

 

Vallás Keresztény
Felekezet Római katolikus
Egyházmegye Székesfehérvári
Egyházközség Székesfehérvár-Belváros
Építési adatok
Építése 1474 k.
Stílus Gótikus
Építtetõje Kalmáncsehi Domonkos, Hentel
Felszentelés 1474 k.
Elérhetõség
Település Székesfehérvár
Cím 8000. Székesfehérvár, II. János Pál pápa tér

 

(forrás:wikipedia)

 

Megosztás