Székesfehérvár Belvárosa - Magyarország (egyik) legszebb óvárosa

2019-04-24 | Értékeink
(Székesfehérvár belvárosa - forrás:wikipedia - fotó:Civertan) Székesfehérvár alapítását a 972-re teszik, vagyis minden bizonnyal Magyarország legrégibb városa. Ebbõl következik, hogy a történelmi Belváros is, hiszen Géza fejedelem itt építette fel kõvárát, a palotát és az ország elsõ templomát. Kalandozzunk hazánk egyik legszebb óvárosában, nézzük meg, hogyan alakult, mire elnyerte mai formáját...

Székesfehérvár Belvárosa a megyeszékhely egyik legkisebb (ha nem a legkisebb) városrésze, ám történelmi és turisztikai szempontbólMagyarország egyik legfontosabb területe.

 

Északról a Mátyás király körút, délrõl a Budai út, keletrõl a Várkörút, nyugatról pedig a Mátyás király körút és a Palotai út határolja.

 

Fehérvár történelmi belvárosának mai városképét túlnyomóan barokkvagy módosult barokk (pl.: Püspöki Palota – empire és copf) hangulatú épületek jellemzik, ám az Árpád fürdõ és néhány lakóépület jellegében aszecessziós építészet jegyeit is fellelhetjük, a Vármegyeháza és a híres Magyar Király Szálló pedig klasszicista stílusban épült.

 

A Középkori Romkert – Nemzeti Emlékhely romterület az egykoriNagyboldogasszony-bazilika maradványait rejti, ahol 43 magyar királyt koronáztak meg, közülük 15 végsõ nyughelyéül is választotta az óriási templomot.

 

Ahogy az ember az õsi utcákon sétál, és belegondol a város több, mint egy évezredes múltjába, felfigyel a Belváros szépségére és értékeire.

 

A folyamatosan szépülõ városrész nagy eséllyel pályázhatna  a Magyarország legszebb óvárosa címre is.

 

 

Hogyan alakult ki a Belváros ?

 

A latinul Alba Regiának elnevezett Székesfehérvár alapítását 972-re teszik, amikor is Géza nagyfejedelem megépíttette kicsiny kõvárát, benne palotáját és az ország elsõ templomát a mai Szent István székesegyházterületén.

 

Ezzel a legõsibb magyar városnak tekinthetõ.

 

Géza fia, István tette meg Fehérvárt királyi székhellyé. Õ kezdte meg a bazilika építését, melynek építését utódai egészen a török hódoltságigfolytattak.

 

13. század és a 15. század között az okmányok egy sor palota építésérõl számolnak be.

 

A középkorban virágkorát élõ város képét nagyjából 1490-ig számtalan metszeten örökítették meg.

 

Fehérvár 1543-tól 1688-ig szinte folyamatosan oszmán kézen volt.

 

Bár a török ostromot a város átvészelte, mégis ekkor pusztult el többek között a Szent István által építtetett, majd az Anjouk és késõbb Mátyásáltal kibõvített pompás királyi bazilika, amikor a tornyában tárolt puskapor felrobbant az 1601-es keresztes ostrom során (ekkor rövid idõre sikerült visszafoglalni a várost).

 

Székesfehérvár 1688-ban szabadult fel végleg a török uralom alól.

 

Az 1702-ben alapított jezsuita, majd pálos, végül ciszterci gimnáziuma országos ismertségre tett szert. 1703-ban kapta vissza a város a szabad királyi város rangot.

 

18. század közepén nagyobb építkezések kezdõdtek, ekkor épültek például a ferencesek és a jezsuiták templom- és rendházépületei.

 

 

 

(A Szent István székesegyház- forrás:wikipedia, fotó:KovacsDaniel)

 

A székesegyház új épületét 1702-ben kezdték el építeni, a Városháza épülete az 1710-es években készült el. Középületek, barokk paloták és polgárházak épültek, a Püspöki Palota 1801-re készült el.

 

A Belváros zártsága a XIX. század elsõ harmadában szûnt meg, amikor új utcák épültek, s kapcsolták a külvárosokat a történelmi városmaghoz.

 

A belváros szerkezetét jelentõsen megváltoztatta a Palotai kapu illetve a Budai kapu melletti várfal 1809-es lebontása, ugyanis 1810-ben József nádor érkezett a Fejér vármegyei felkelõ sereg megszemlélésére.

 

A Budai kaput 1872-ben bontották le, mivel a városi magisztrátus szûknek találta a városkaput, így több polgári ház és várfal lebontásával megnyitották a Nádor-utcát, a mai Fõ utcát. 1843-ban a város déli része tûzvész következtében teljesen elpusztult.

 

A Belváros képe tulajdonképpen az 1800-as évek közepére elérte mai formáját.

 

2013-ra befejezõdött a Belváros Rehabilitációja c. projekt egyik szakasza, melynek részeként megújult a teljes Fõ utca.

 

http://www.szekesfehervar.hu/_user/0/Image/0000Peter2013/augusztus/este.jpg

(fotó:ÖKK Fehérvár)

 

A Belváros szépségeit most azért nem vesszük sorra, mert a többi látnivalójával, mûemlékével külön foglalkoztunk – foglalkozunk !

 

 

 

Megosztás