Tudta? - A székesfehérvári Szent Imre-templom, az egykori királyi palota helyén

2019-04-24 | Értékeink
(fotó:wikipedia, Szeder László) Székesfehérvár gazdag mûemlékekben, mûemléki épületekben. Közéjük tartozik a Szent Imre-templom is. A török idõkben elpusztult Szt. Imre kápolna illetve a királyi palota helyén épült. Barátoknak is nevezik ! Érdemes többet megtudni róla:

A Szent Imre-templom Székesfehérvár Belvárosában, annak is legszebb és legforgalmasabb terén, a Városház téren áll.

 

A gazdag barokk templomot a Fehérvárott már a XIII. században jelenlevõ ferencesek építették 1720 és 1743 között, akik a török hódoltság idejére elhagyták a várost, de Fehérvár 1688-as visszavétele után visszatértek, majd a templom mellé rendházat is építettek.

 

E templom és kolostor helyén állt egykor az a királyi palota, melyben született Imre herceg a hagyomány szerint. A rendházban ma a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum mûködik gazdag egyháztörténeti gyûjteménnyel. Szent Imre ereklyéjét a templom alapkövében helyezték el.

 

 

Története:

 

Ez a gazdag barokk templom  17201743-ig épült.

 

A szájhagyomány szerint Szent Imre a templom helyén álló palotában született, ezért lett védõszentje a templomnak.

 

A templomot a Szûz Máriáról elnevezett, mariánus ferencesrend építette, akik egyik elsõ rendházukat Székesfehérvá rkülvárosában építették meg a 13. században.

 

Miután a törökök elfoglalták a várost, a rendeket feloszlatták, a rendházakat megszûntették.

 

A Ferences rendnek is menekülni kellett, ám az egyházmegye lelki gondozását továbbra is bátran vállalták a török idõkben is. 1688-ban ismét visszatérhettek a ferencesek a városba.

 

 

 

(A templom belseje – fotó:wikipedia, Kontiki)

 

 

1720. szeptember 21-én letett alapkövébe (elõször a templom nyugat felé esõ részét építették) Szt. Imre ereklyéjének egy darabkáját helyezték el. A templom belsõ felszerelésére csak 1745-ben került sor.

 

Ekkor készült a fõoltár, amelynek felsõ részét gr. Eszterházy Ferencnek, a templom egyik mecénásának címere díszíti.

 

A fõoltár eredeti képét – Szent Imrét angyalok viszik az égbe; alul a legendás pannonhalmi esemény – ismeretlen olasz festõ festette; a mai kép Römann Jánostól származik, aki az eredetit 1884-ben teljesen új felfogással átfestette.

 

A szentély felett 1743-ban kis tornyot emeltek, de 1833-ban lebontották. A templom tervei Franz Kotz és Paul Hatzinger nevének fémjelzésével készültek. A templom északnyugati nagy tornyát 1886-ban 52 méter magasra emelték, amelyben most két harang lakik.

 

A ferencrendiek Székesfehérvárott való letelepedésének 700. s a névadó Szent Imre halálának 900. évfordulójára a templom belsejét 192930-ban közadakozásból barokk szellemben újjáalakították és kifestették. Az oldalsó bejáratot – amely a Városház térre nyílik – is ekkor nyitották.

 

1950-ben a kommunista rendszer vetett véget a ferences szerzetesi életnek. A templomot és rendházat a Székesfehérvári egyházmegye kapta meg. A rendszerváltás után visszakerült a ferences rendhez, de a mai napig nem alakult újra közösségük.

 

A templomot ma is az egyházmegye látja el, mint templomigazgatóságot. A rendházat államosították, ma Egyházmegyei Múzeum található benne.

 

 

 

Szent Imre szobra templom mellett

 

 

A rendház
 

A kétemeletes rendház 1741 és 1743 között épült. A templomhoz északi irányból, U alakban kapcsolódik. A fehérvári rendház a ferences rend és az egyház életében kiemelkedõ fontosságú épület, számos neves káptalan színhelye volt.

 

A II. világháborúban a városiak menedékhelyeként szolgált. Falai között népkonyha is mûködött.

 

 

 

 

Vallás Keresztény
Felekezet Római katolikus
Egyházmegye Székesfehérvári egyházmegye
Építési adatok
Építése 17201743
Stílus Barokk
Tervezõje Franz Kotz
Paul Hatzinger
Alapadatok
Magassága 52[1] m
Elérhetõség
Település Székesfehérvár
Cím 8000 Székesfehérvár,
Városház tér 4.
Elhelyezkedése
Szent Imre ferences templom  (Székesfehérvár)

Szent Imre ferences templom
Szent Imre ferences templom

Pozíció Székesfehérvár térképén

é. sz. 47° 11′ 29″, k. h. 18° 24′ 33″

 (forrás:wikipedia)

 

 

 

 


Telefon: (22) 315-380

 

Mariánus ferencesek építették 1720-43 között. Szétszóratásuk, 1950 óta egyházmegyei kezelésben lévõ templomigazgatóság.

 

Templomigazgatók: Pajtényi László 1950–, Mórász Pál 1953–, Bejczy Gyula 1982–, Hartung István 1983–, Záborszky Kálmán 1991–, Hartung István 1992–, Kertész Péter 1995–, Nobilis Márió 2003–, Weisenfeld Zoltán 2009–, Horváth Imre 2010–

 

 

 

Megjegyzés: a helyiek még Barátok templomának, vagy Barátoknak is nevezik.

 

A megadott telefonszám hétköznapokon fél 8 és 8 óra között ill. fél 9 és 9 óra között hívható.


minden más esetben a székesfehérvári Belvárosi plébániát hívják.

 

A templom nyitva tart árpilistól 15-tõl október 15-ig minden nap (hétfõ kivételével) reggel 9-tõl délután 17 óráig.

 

Az urnatemetõ látogatási ideje:

hétfõ-szombat 7:30-9:00

vasárnap 7:30-9:00 és 18:00-19:30                  (forrás:szfvar.katoikus.hu)

 

 

Megosztás