Rekordösszegû helyi adóbevétel 2018-ban a városban

2019-02-01 | Helyi közélet
(A kép illusztráció OKK Fehérvár) Végéhez közelít Székesfehérvár idei költségvetési tervezetének összeállítása. A tervezetbe beemelésre javasolt új, fontos társadalmi célokról tartott sajtótájékoztatót dr. Cser-Palkovics András polgármester.

„A fehérvári gazdaság teljesítménye 2018-ban rekordösszegû helyi adóbevételt tett lehetõvé, átlépte a 20 milliárd forintot. Ezért köszönet illeti a vállalkozásokat, vállalatokat és Fehérvár valamennyi munkavállalóját. Az önkormányzatnak erkölcsi kötelessége gondoskodni arról – a felelõsségteljes gazdálkodás mellett – hogy ennek a kiemelkedõ gazdasági teljesítménynek az eredményébõl valamennyi fehérvári részesüljön.” – kezdte pénteki sajtótájékoztatóját a polgármester.

Dr. Cser-Palkovics András úgy látja, így vált lehetõvé, hogy a közgyûlés, kifejezve nagyrabecsülését Székesfehérvár valamennyi volt és jelenlegi munkavállalója irányában, mivel az õ munkájuk eredménye az évrõl-évre jobban teljesítõ egyre erõsebb városi gazdaság, már a januári ülésén döntsön arról, hogy székesfehérvári magánszemélyeket terhelõ helyi adó a 2019-es évben se legyen kivetve városunkban.

Lehetõvé vált továbbá, hogy a költségvetési tervezetben négy fontos társadalmi célt jelöljön meg, melyre ebben az évben külön forrást kíván biztosíttatni:
 

1. „El kell ismernie a ma aktív nemzedéknek, hogy ezen évek sikeres városa nem képzelhetõ el az elõttünk járó nemzedékek kemény, nem egyszer komoly áldozatot követelõ munkája, erõfeszítése nélkül. Ezért a költségvetésben javaslom, hogy minden székesfehérvári állandó lakóhellyel rendelkezõ 65 év feletti polgár egyszeri 5000 forintos támogatásban részesüljön.” – hangzott el a polgármester elsõ javaslata.
 

2. Székesfehérvár önkormányzata közvetlenül támogatni szeretné azon munkavállalókat is, akik közösségi közlekedéssel jutnak el a munkahelyükre. Ezért dr. Cser-Palkovics András javasolja, hogy a költségvetéssel együtt fogadja el a testület, hogy az év egy hónapjában a teljes árú, úgynevezett dolgozói bérlet árának felét vállalja át az önkormányzat, azaz a bérlet a szokásos ár feléért legyen megvásárolható, a szolgáltató kiesett bevételét pedig térítse meg a város. A tapasztalatok ismeretében, a késõbbiekben az Önkormányzatnak lehetõsége lesz az egész bérlet-konstrukciót áttekinteni.
 

3. A polgármester a harmadik javaslatával kapcsolatban elmondta: „Fontos, hogy a jövõre is gondoljunk, és felkészüljünk mindarra a kihívásra, amit a jelenleg a szemünk elõtt zajló legújabb ipari forradalom jelent. Ennek szellemében indítottuk el a rendkívül sikeres Alba Innovárt. Úgy ítéljük meg, hogy a programot érdemes kiterjeszteni, ezért a költségvetésben javasolni fogom, hogy indítsuk el az Okos Tanterem programot, azaz a következõ években minden fehérvári iskola legyen ellátva a diákok naprakész digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges alapvetõ eszközökkel, sõt személyi feltételekkel is. 2019-ben egy pilot-programot szeretnénk indítani, melyhez a gazdasági élet szereplõinek együttmûködését is kérni fogom.”
 

4. Az átalakulóban lévõ gazdaságban a vállalatok a termelékenységet csak a technológiai beruházásokon át növelhetik és növelik is, amelyhez képzett, tanulni akaró munkaerõ kell. És a város alapvetõ versenyképességi érdeke is ez. Székesfehérvár polgármestere azt szeretné, hogy a ma munkavállalói egy évtized múlva is munkavállalók legyenek, ezért ki kell terjeszteni a jövõorientált digitális képességek elsajátításának lehetõségét a felnõttoktatásra is. Ezért dr. Cser-Palkovics András a költségvetésben javasolni fogja, hogy elõször az országban a város is vállaljon részt a munkások digitális technológiára és a robotok kezelésére történõ átképzésében. „Nem hagyhatjuk, hogy egy fehérvári is ki legyen szolgáltatva a szükségképpen bekövetkezõ technológiai forradalomnak. Sokat hallani manapság a „smart-citykrõl”, azaz okos városokról; de ne csak a város, hanem minden fehérvári is legyen „smart”!”
 

Február 8-án ezekkel a javaslatokkal terjeszti majd be a költségvetést dr. Cser-Palkovics András polgármester, kérve a képviselõtestületet a fehérváriakat szolgáló tervezet elfogadására.

OKK Fehérvár

Megosztás