Új gázkazánok a Szedreskerti fûtõmûben

2019-01-07 | Helyi közélet
(Fotó:OKK Fehérvár) Három darab új, korszerû, kondenzációs, 5 MW-os gázkazán mûködik a  Szedreskerti Fûtõmûben. A beruházással közel félmilliárd forintos fejlesztés valósult meg két ütemben: dr. Cser-Palkovics András polgármester az átadó eseményen hangsúlyozta, hogy 70 tonnával csökken a szén-dioxid-kibocsátás, így a biztonságot is jelentõ fontos városüzemeltetési befektetésen felül egy nagyon fontos környezetvédelmi cél valósult meg.

A Szedreskerti fûtõmûrõl

A Szedreskerti fûtõmû az 1970-es évek elején létesült a Szedreskerti lakónegyed közel 1.400 lakásának fûtés- és melegvíz-szolgáltatására. A központi hõtermelés (Királysor) kialakításával közel 20 év üzem után a fûtõmûben a folyamatos hõtermelés megszûnt, üzeme a nyári erõmû-karbantartások idejére korlátozódott, melynek során a város közel 60%-nak biztosította használatimelegvíz-ellátását.

Amikor pár évvel ezelõtt döntés született a Király sori hõtermelés megszüntetésérõl, a SZÉPHÕ Zrt. tulajdonában lévõ Szedreskerti fûtõmû használata, mint az egyik decentralizált hõtermelõ helyszíne, ismét elõtérbe került. Ehhez azonban a meglévõ, elavult és igen koros kazánokat, valamint a segédberendezéseket ki kellett cserélni, a kazánház épületét építészetileg fel kellett újítani.

A Szedreskerti fûtõmûbe – a tervezést követõen – két ütemben 2017-18. között, összesen 3 db 5 MW-os teljesítményû, kondenzációs, melegvízüzemû gázkazán került letelepítésre.

Az I. ütemben az alábbi munkák valósultak meg:
–          a 3 db, több mint 40 éves gázkazán bontása;
–          1 db BOSCH gyártmányú, 5 MW teljesítményû, modern, kondenzációs gázkazán telepítése és beüzemelése;
–          a fûtõmû épületének részleges felújítása;
–          a pótvízellátás biztosításához új víztechnológia létesítése.
Az I. ütem beruházásának nettó költsége: 230 millió Ft volt.

Folytatásaként a II. ütemben, 2018-ban megvalósuló beruházás:
–          további 2 db, egyenként 5 MW teljesítményû, az elsõvel megegyezõ típusú kondenzációs gázkazán telepítése és beüzemelése;
–          a kazánházi épület felújításának befejezése.

A Szedreskerti fûtõmû így már összesen 15 MW beépített hõteljesítménnyel (3 db 5 MW-os kazánnal), szigetüzeméhez alkalmas vízkezelési berendezésekkel és nyomástartással rendelkezik. A II. ütem nettó beruházási költsége: 239 millió Ft volt.

A beruházás teljes mértékben önerõbõl valósult meg.

A telepített és beüzemelt új, kondenzációs kazánok éves átlagos hatásfoka 100%, amely 6-7%-kal magasabb, mint a Király soron üzemelõ, kiváltásra kerülõ berendezéseké. A Szedreskerti fûtõmû kooperációs üzemben biztosítja az ellátására kijelölt terület fûtés- és használatimelegvíz-szolgáltatását. A 2019. évre tervezett 60.000 GJ hõ megtermelése több mint 70 tonna csökkenést jelent a CO2-kibocsátásban az alacsonyabb földgázfelhasználás miatt.

A szedreskerti kapacitás a Bakony utcai és a Tóvárosi fûtõerõmûvekkel kiegészülve termeli a város fûtéséhez és használatimelegvíz-felhasználásához szükséges éves hõenergia közel 95%-át. A Király sori, még mûködõ kazánok így már csak csúcshõigények kielégítését és az üzemi tartalékot biztosítják.

A 3 db 5 MW-os kondenzációs gázkazán telepítésének fõbb állomásai:

  • 2016.08.03. a kazánház felújításának tervezésére, engedélyeztetésre vonatkozó szerzõdés megkötése.
  • 2017.09.05. a sikeres közbeszerzési eljárást követõen az I. ütem szerinti 1 db 5 MW-os gázkazánok telepítésére, víztechnológia kialakítására és a kazánház épületének felújítására vonatkozó kivitelezési szerzõdés megkötése.
  • 2018.02.27. az I. ütem befejezése, lezárása.
  • 2018.06.20. a sikeres közbeszerzési eljárást követõen az II. ütem szerinti 2 db 5 MW-os gázkazánok telepítésére és a kazánház épületének további felújítására vonatkozó kivitelezési szerzõdés megkötése.
  • 2018.12.11. a II. ütem befejezése, lezárása.

A jelen projekt elõnyei:

1.)    A Király sori hõtermelõi telephelyen, ezáltal a belvárosban tovább csökken a füstgázkibocsátás, ezáltal a terület környezetterhelése.

2.)    A korszerû kondenzációs kazánok ugyanazt a hõmennyiséget közel 7 %-kal kevesebb földgáz felhasználása mellett képesek elõállítani, mint a meglévõ Király sori kazánok.

3.)    Az új kazánok belépésével az elöregedett berendezések karbantartására fordítandó költség tovább csökken.

4.)    A kazánok telepítésével párhuzamosan, a távvezetéki hálózat fejlesztésével (körvezeték kialakításával) megvalósulhatott a hõtermelõ telephelyek kooperációs üzeme.

5.)    Az új kazánok belépésével tovább csökken az elõre tervezett, nyári karbantartások alatti szolgáltatás-kiesés.

6.)    A decentralizált, több pontos hõtermelés további üzembiztonságot jelent.

OKK Fehérvár

 

Megosztás