Székesfehérvár környékének középkori emlékei - Téged is vár a Kula-vár

2019-06-13 | Magazin
(A Kulavár légifotón - forrás:wikipedia, fotó:Civertan) Fejér megye rengeteg mûemlékkel, látnivalóval rendelkezik, köztük sajnos csak egy-két várral, várrommal, vármaradvánnyal. Egy körutazás keretében bemutatunk párat, talán kedvet csinálunk alaposabb megismerésükhöz is.

A Kula-vár vagy Kula-torony Székesfehérvár városától déli irányban, a középkor folyamán áthatolhatatlan ingoványos területet borított el a Sárvíz folyó, melynek egyetlen természetes átkelõhelyét a Szabadbattyán települése melletti gázló alkotta.

 

A vár rövid története

 

A régészeti kutatások szerint már a 14. században királyi vámhelyet állítottak fel ezen a helyen, majd õrsége számára emelték a zömök, támpillérekkel támogatott vastag falú õrtornyot.

 

Hadi alkalmazására csak a 16. században került sor, amikor a hadászatilag fontos Székesfehérvár 1543-as ostroma és bevétele után a hódító török csapatok Battyánt is megszállták.

 

 

Kula.jpg

 

fotó:wikipedia, VillanyGabi

 

 

A nagyobb létszámú helyõrség befogadására a mocsaras talajba levert fatörzsekbõl álló palánkfalat készítettek, melyet kívülrõl vizesárok is oltalmazott.

 

Egy 1568-as zsoldlista szerint a védõseregét 109 fõnyi zsoldos alkotta, kiket gyakran megtámadtak a környékbeli királyi végvárak vitézei.

 

Mint a török uralta Fehérvár egyik elõvárának, feladata fõként a nagyobb Habsburg csapatok érkezésérõl történõ híradás volt, hogy a fehérvári bég felkészülhessen a védelemre.

 

Sorsa mindig a sokkal jelentõsebb Fehérvártól függött, így 1601 szeptemberében ismét a keresztény katonaság vonult be falai közé, majd annak következõ évi sikeres ostroma után a török csapatok.

 

Evlija Cselebi török világutazó az 1660-as években ezt jegyezte fel itt jártakor: „E vár Székesfehérvárnak az elõpajzsa az ellenséggel szemben s katonái naponta három-négyszer is harcolnak az ellenséggel, mert a Sárvíz folyón való átmenetelre más út nincsen.

 

E folyón átmenõktõl a vár katonái vámot szednek, ha a várat ostromolják, Fehérvárról egyszerre odajönnek és megszabadítják.”

 

Véglegesen csak 1687 októberében sikerült falai közül kiûzni a hódítókat, helyüket a Fehérvárt blokád alá vonó Habsburg zsoldos sereg foglalta el.

 

A palánkvárat elpusztították az idõjárás viszontagságai, míg a háromemeletes kõépületben gabonaraktárt alakítottak ki a helybeli lakosok.

 

Korszerû mûemlékvédelmi feltárására és helyreállítására az 1970-es években került sor.

 

Ma már Fejér megye török kori életét bemutató kiállítást láthatunk a sok véres harcot megélt falak között.    (forrás:wikipedia)

 

 

 

 

 

Szabadbattyán légifotóján a torony környezete – fotó:wikipedia, Civertan

 

 

 

 

Megosztás