Székesfehérvár környéki kirándulóhelyek, látnivalók - Pákozdvári-barlang

2019-07-09 | Magazin
Székesfehérvár környéke bõvelkedik látnivalókban, kirándulóhelyekben, érdekességekben (Köztük olyanok is akadnak, a melyek nem, vagy korlátozottan látogathatók...) Most egy újabb következik a Velencei-tó környékérõl.

A Pákozdvári-barlang egy mesterséges eredetû barlang a Velencei-hegységben. Elnevezései még Bárcaházi-barlang, Báracházi-barlang, Barcaházi-barlang, Pákozdvári-földodú.

 

Mivel a Vértesben van már egy Báraczházi-barlang, így indokoltabb a tévedések elkerülése miatt ezt inkább Pákozdvárinak hívni.
 

Elhelyezkedése

 

A bronzkori földváráról, telepérõl országos hírû Pákozdvár (253 méter) délkeleti oldalában, a Bodza-völgyi P, illetve a belõle elágazó piros négyszög jelzés közvetlen közelében fekszik, lösz kõzetben, vízszintesen, így emberi kéz munkája, feltehetõen menedékhely volt.

 

A barlang helye térképen jelölve. FIR feldolgozását Dr. Szentes György készítette el.
 

Kutatása

 

Elsõ írásos említése 1925-bõl való Marosi Arnoldtól. Névbeli keveredését egy 1926-os közlemény okoz, amiben az áll, hogy ásatásokat végeznek a Pákozdvári-barlangnál, amelyeket Kadiæ Ottokár is megtekintett.

 

Valójában Kadiæ a Báraczházi-barlang ásatását tekintette meg és a Pákozdvári-barlangban komolyabb ásatás sem volt.

 

Részletes kutatását Kocsis Antal gyógyszerész, székesfehérvári természetjáró, barlangkutató végezte el 1970-ben.

 

Felmérése szerint a barlang fõága kb. 16 méter, a három, már kúszva is alig járható mellékág összes hossza is alig 20 méter.

 

A járatok szélessége, magassága 1-2 méter.

 

A többi mellékág már nem járható.

 

 

Kocsis az általa mélyített próbagödörben, a lejárattól kb. 10 méterre az ismert pákozdvári ásatásokéhoz hasonló mázatlan cserepeket talált.

 

Ez a rendkívül érdekes lelet valószínûsíti, hogy a barlang a bronzkori földvárral azonos korú, tehát nem a tatár és török dúlások idején vagy még késõbb, betyárbarlangként létesítették, mint azt régebben hitték.

 

Ugyancsak érdekes kutatásának másik megállapítása: a fõág folytatása alaprajzilag metszi a felszínen lévõ bronzkori sáncokat, és a metszés helyén a sánc mélyebben behorpadt.

 

E megfigyelésekbõl arra lehet következtetni, hogy a barlang, amely a hegy meredek, nehezen megközelíthetõ oldalán vezetett ki, esetleg a földvár menekülésre, átcsoportosításra használt védõberendezése lehetett.

 

A barlang – löszben lévén – erõsen pusztul, omlás jelei is találhatók benne, így az amúgy is csak kúszva végezhetõ behatolás balesetveszélyes, sötét belsejével egyébként sem turisztikai látványosság.   

 

 

forrás:wikipedia

 

 

 

A barlang bejárata belülrõl

 

 

fotó:wikipedia, István Eszterhás

 

Megosztás