Emlékek és múlt a Vértes-Gerecse tövében: Alsógalla

2019-05-22 | Értékeink
(2007-es látkép - forrás:wikipedia, fotó:Rakaszmisi) Sokak elõtt ismert, hogy Komárom-Esztergom "fõvárosa" Tatabánya nem volt mindig megyeszékhely, de a legnagyobb település sem. Jelenlegi városszerkezetét is csak a 20. század közepén nyerte el, akkor egyesítettek több önálló települést. E községek (és a külterületek) múltjáról, történeti érdekességeirõl már jóval kevesebben tudnak. Pedig sok érdekességet tartogatnak számunkra.

Alsógalla Tatabánya városrésze.

 

 

Nevének eredete

 

 

Háromféle változat terjedt el:

 

Nevének eredete a monda szerint Galla római vezértõl származott, amely hiedelmet megerõsítette az is, hogy a 18. század közepén egy itteni földmûves szántás közben alsógallai földjén kõkoporsót talált, ami azt bizonyítja, hogy már a római korban is lakott hely volt.

 

A másik alapján a település nevében a „galla” szó a magyar Gálszemélynévbõl eredeztethetõ, valószínûleg egyik földbirtokosáról kaphattaFelsõgallával együtt a 13. században.

 

A harmadik lehetõség szerint a „galla” a galya szóból ered, amelynek a magyar nyelvben jelentése van. Az Untergalla német név a magyar tükörfordítása.

 

Története

 

 

A település nevét 1251-ben említették elõször az oklevelekben, amikor Gallai udvarnokról írtak. Alsó- és Felsõgallát, a két szomszédos települést az oklevelek általában együtt említik.

 

1391-ben Galya1440-ben Kysgallya néven ismert. 1459-ben Vitány várához tartozó település, de mint Alsó-, mint Felsõgallán még több kisnemes is birtokolt.

 

1529-ben a törökök mindkét Gallát elpusztították, s csak a 18. századbannépesült be újra.

 

Alsó- és Felsõgalla a hódoltság után a szomszéd településekkel együtt1727-ben az Esterházy család birtoka lett. Esterházy József Würzburgbólés Elzászból katolikus vallású bajor-elzászi-württembergi németekkel telepíttette be. Az új telepesek adókedvezményt, pénzbeli robotmegváltást, szabad költözési jogot, birtokot kaptak: alig egy évtizedre rá templomuk is megépült.

 

1897-ben Alsó- és Felsõgalla környékén szenet tártak fel, s a szénbánya körül telep alakult ki, mely Tatabánya középpontjába esik. Ez a település közigazgatásilag 1897-tõl 1902-ig Alsógallához tartozott. 1902-tõl önálló kisközség. 1923-ban már nagyközségként tartották számon.

 

1933-ban az eddig Alsógallához tartozó Suligói telepeket is hozzácsatolták, és így területe jelentõsen növekedett.

 

Berencse

 

A mai Alsógalla területén feküdt Berencse – a valószínûleg a törökök alatt – elpusztult Árpád-kori falu is.

 

Berencsét az oklevelek 1226-ban említik elõször, nevét ekkor Berense alakban írták.

 

Ekkor éltek Berencsei Buda és fiai, akik gallai udvarnokok ispánjai voltak: Miklós 1226-ban Vinér falunál (Fejér megye) tanúskodott, Marcel 1236körül Gyõr- és Komárom megyei nemesek közt szerepelt.

 

tatárjárás után Buda fiai, Márton és Ondoch elfoglalták az elmenekült gallai udvarnokok földjét, de mikor azok visszatértek, kénytelenek voltak visszaadni a Racus (Barus) patak keleti oldalán 25 hold gallai földet, melytõl északra Buda fiainak földje Berencse terült el.

 

1325-ben Kocsi Fekete (Niger) Pál, Galla és Berencse felét, az utóbbit Szent Péter templomával együtt fiának, Jánosnak engedte át.

 

Berencse egyházának papja 1333-ban 40 kisdénár pápai tizedet fizetett.

 

Berencse helyét leginkább a mai Alsógalla területén feltételezik.

 

1947-ben csatolták Tatabányához.   (forrás:wikipedia)

 

 

(Alsógallai Kálvária – forrás:wikipedia – Rakaszmisi)

 

 

(Alsógallai Római Katolikus templom, fotó:wikipedia – Amba)

 

 

 

 

Megosztás