Ön is tehet javaslatot városi kitüntetésekre

2019-01-09 | Képviselõ testület
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése hosszú évek óta méltó módon ismeri el azokat a személyeket, szervezeteket, akik tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, értékeinek növeléséhez. Az idei évben február 28-ig lehet javaslatot tenni arra, hogy kik a legméltóbbak az elismerésekre.

A díjak adományozására javaslatot tehet bármely magánszemély vagy szervezet, melyet írásban a polgármesterhez kell benyújtani. Ennek a javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy, szervezet nevét, címét, és az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését, melyhez ûrlapot is talál honlapunkon a Hirdetmények között a „Javaslattétel városi elismerésekre” menüpontban.

A következõ díjak adományozására tehetõ javaslat:

„Molnár János-díj”: olyan személynek adományozható, aki Tatabányán kiemelkedõ óvodai, alap-, közép-, felsõfokú gyógypedagógiai, valamint felnõttoktatási nevelési-oktatási tevékenységet folytat.

„Tatabánya Sportjáért Díj”: a kiemelkedõ sportteljesítményt nyújtó, az elért eredményekre felkészítõ, a sportpedagógia és tömegsport területén, továbbá a sport szervezésében, sporttörténeti kutatásban kimagasló eredményeket felmutató személy, vagy szervezet számára adományozható.

„Zöld Ág Díj”: olyan személynek vagy szervezetnek (civil szervezetnek, alapítványnak stb.) adományozható, aki, illetve amely a környezetvédelem vagy a környezeti nevelés területén a város érdekében kiemelkedõ tevékenységet folytatott az elmúlt évben.

A javaslatokat 2019. február 28-ig írásban, a tatabanya.hu weboldalon, a Hirdetmények menüpontban található adatlapot kitöltve kell eljuttatni Schmidt Csaba polgármesterhez. (Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2800 Tatabánya, Fõ tér 6.) Kérjük, a cím, vagy díj nevét tüntessék fel a borítékon!

Forrás:tatabanya.hu

 

Megosztás