Emlékeink, múltunk a Vértes-Gerecse tövében: a Bánhidai csata, Bánhida a középkorban

2019-06-07 | Magazin
(Feszty Árpád: A bánhidai csata) Sokak elõtt ismert, hogy Komárom-Esztergom "fõvárosa" Tatabánya nem volt mindig megyeszékhely, de a legnagyobb település sem. Jelenlegi városszerkezetét is csak a 20. század közepén nyerte el, akkor egyesítettek több önálló települést. E községek (és a külterületek) múltjáról, történeti érdekességeirõl már jóval kevesebben tudnak. Pedig sok érdekességet tartogatnak számunkra.

Bánhida (németül Weinhildma Tatabánya városrésze. Környéke már õsidõk óta lakott helynek számít, melyet az itt talált bronzkori, s a nemrég Ny-i határában feltárt római kori leletek is igazolnak.

 

Nevét a feltevések szerint egykori tulajdonosáról – aki bán méltóságot viselt – és a birtokán átfolyó Rákos folyó (ma Által-ér) felett átívelõ hídról, amit a "Bán hídjának" neveztek kapta.

 

 

A bánhidai  csata

„„(Szvatopluk)… a magyaroktól megrettenve összegyûjtötte hadseregét, segítséget szerzett barátaitól, majd egész haderejét egyesítve a magyarok ellen vonult. Azok pedig eközben a Duna mellé értek, és pirkadatkor egy gyönyörû mezõn harcba szálltak. Az Úr segedelme a magyarok mellett volt, s a többször említett fejedelem megfutamodott elõlük. A magyarok egészen a Dunáig üldözték, ott félelmében a Dunába vetette magát, és mert a víz sodrása gyors volt, belefulladt.”

– AnonymusGesta Hungarorum

Anonymus szerint itt verte meg Árpád vezér Szvatopluk seregét.

 

 

 

 

(Munkácsy Mihály Honfoglalás c. festményébõl: a honfoglaló Árpád)

 

 

 

 

907. július 6-án Liutpold õrgróf és Theotmar salzburgi érsek vezette bajor sereg itt csatázott a magyarokkal.

 

 

 

 

 

(Szvatopluk)

 

 

E gyõzelem emlékére avatták 1907. július 7-én a Szelim-barlang melletti hegytetõn Európa legnagyobb, turulmadarat ábrázoló bronzszobrát.

 

Ma a történészek véleménye megoszlik a bánhidai csatáról. Egyesek azt vallják, hogy valóban Bánhidánál zajlott le az ütközet, a település alig tizenöt kilométerre van a Dunától.

 

Mások szerint a csatában nem is Szvapotluk, hanem a morva nagyfejedelem fia küzdött meg az Árpád vezette magyar seregekkel, és a csata nem 907-ben, hanem 894-ben zajlott le a mai Környe község határában.

 

 

A település története

 

Az oklevelekben Bánhida néven 1288-ban említik elõször. A késõbbi oklevelekben Vitány és Tata várak szolgálatában áll a falu, esetenként királyi, máskor földesúri adomány – vagy zálogbirtokként említve.

 

A középkori oklevelek következetesen kettõ Bánhidáról szólnak, azaz bánhyda maior illetve bánhyda minor néven. Egy 1461-es oklevél nagy Bánhidát, mint Egházas Banchydát említi.

 

Az 1500-as évektõl mindkét Bánhidát Vitány várához számítják, s egyszersmind hol Fejér -hol Komárom vármegyéhez.

 

A települést a Budát Béccsel összekötõ nagy út, vagy ismertebb nevén Budai út(Mészárosok útja) keresztezte, amelyet még a rómaiak építettek.

 

Bánhida az Árpád-korban már megerõsített hely, s vámhely, a középkorban már városi rangja volt. Thúróczy idejében õsrégi várának romjai még láthatóak voltak.

 

A török hódoltság alatt Bánhida is osztozott a környék településeinek sorsában. Az elsõ pusztításokat még sikerült túlélnie, de népessége lassan megfogyatkozott.

 

1541-ben még 15 portával szerepel a török adólajstromban, de 1543-ra már teljesen lakatlanná válik.

 

A néphagyomány szerint amikor Szulejmán szultán csapatával Bánhida felé közeledett, a környék lakosai – fõleg asszonyok, gyerekek, öregek – a közeli Gerecse hegység védettnek gondolt helyére Szelim-barlangbamenekültek.

 

 

 

(a Szelim – barlang)

 

 

 

Azonban a barlangban rejtõzködõket a törökök felfedezték, a barlang száját gyúlékony anyaggal betömték és meggyújtották. Az ide menekültek mind egy szálig elpusztultak.

 

A valóságban ez az esemény tatárjárás idején történhetett meg, az elõkerült leletek alapján.

 

 

forrás:wikipedia


 

Megosztás