"Hírességek" Tatabánya környékén: Samu, az elõember

2019-07-23 | Magazin
(forrás:wikipedia, fotó:Kiss Tamás) Samu (latinul: Homo erectus seu sapiens paleohungaricus) néven ismert Európa egyik legidõsebb – mintegy 350 ezer évvel ezelõtt élt – elõembere, amelynek csontmaradványai a Vértesszõlõs melletti mésztufabányából kerültek elõ.

Felfedezése

 

Az elõemberi telephelynyomokat 1962-ben Pécsi Márton találta meg. 1965 nyarán, Vértes László ásatásai során, napvilágra került egy körülbelül 350 ezer éves õsember nyakszirtcsontja és két gyermekfog.

 

A maradványok megtalálásakor, augusztus 21-én, Sámuel napja volt, ezért az itt élt embert „Sámuel”-nek keresztelték. (Részletesen: Vértesszõlõs Õstelep). Közszájon elterjedt – kedveskedõ hangvételû – elnevezése: Samu.

 

Tulajdonságai

 

Samu a Homo erectus (magyarul: „felegyenesedett ember”) faj késõi képviselõje volt (Homo erectus seu sapiens paleohungaricus), amely átmenetet képez a még csak felegyenesedõ elõember és a már értelmes õsember között.

 

A fejlettségéhez képest intelligens volt: kavicsból készült eszközöket használt, ismerte és használta a tüzet, zsákmányai között nagy testû állatok is voltak.

 

Múzeuma

 

Az elõemberleletek másolatat a Nemzeti Múzeum: Vértesszõlõs Õstelep elnevezésú helyi kiállítóterületén láthatók.

 

Eredeti környezetükben kiállított másodpéldányokban tekinthetõk meg Samu nyakszirtcsontja, lábnyoma, csont-, kvarcit– és kovakõ eszközei, tûzhelye, valamint két ismeretlen eredetû zápfog, egy kardfogú tigris szemfogai és néhány õsnövényfaj.

 

A kiállított másolatok megrongálása 2009. elején egy 14 éves lány vandál módon feldúlta a Vértesszõlõsi múzeum kiállítását.
 
A helyi általános iskola tanulója a saját lakásukhoz használt egyik kulccsal nyitotta ki a Magyar Nemzeti Múzeum bemutatóhelyét, és ott a barátaival "szórakozott".
 
Az ablakokra és a vitrinekre együttesek neveit firkálták, és széttaposták a Samunak elnevezett vértesszõlõsi elõember maradványainak másolatát. Ezen kívül több eredeti értéket is tönkretettek.            (forrás:wikipedia)
 

 

Megosztás