Tatabánya környéke - a Gerecsei Tájvédelmi Körzet 1. rész

2019-07-23 | Magazin
(fotó:hu.wikipedia - Rakasz Misi) A Gerecsei Tájvédelmi Körzet területe 8 739 hektár, ebbõl fokozottan védett 1 365 hektár. A tájvédelmi körzet a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága alá tartozik.
A Gerecse a bányáiról és barlangjairól ismert dachsteini mészkõhegység. A 400-600 m magas rögök a triász és a jura idõszakban keletkeztek mintegy 200-150 millió éve.

A kövekben õstengeri óriás egyejtûek, megaloduszok, a jura idõszaki vörös mészkõben lábasfejû ammoniták mészhéjai láthatók.

A Gerecse mészkõhegység bányái közül a nagy-pisznicei a legnevezetesebb, ahonnan feltehetõleg már a rómaiak, de Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás idején minden bizonnyal fejtették a vörös mészkövet, amely – piszkei és tardosi "vörös márványként" – évszázadok óta több nevezetes épület építésénél is felhasználtak (talán a leghíresebb a Visegrádi palota).

A hegység tipikusan gyûretlen röghegység, mely az egyes erogén mozgások hatására összetört, s a törések mentén süllyedések, illetve kiemelkedések jöttek létre.

Legidõsebb kõzetei a triász dolomit és dachsteini mészkõ, továbbá a változatos kifejlõdésû jura és kréta mészkõformációk, kréta durvatörmelékes összletek. Ezekre a középsõ eocén tenger agyagos, márgás, helyenként széntelepes üledékeket rétegzett.

A szerkezeti árkokban az eocént követõ szárazföldi periódus után oligocén homok, márga, kavics, a peremeken pannóniai deltakavics, agyag és homok, édesvízi mészkõ rakódott le; a negyedidõszaki üledékeket édesvízi mészkõ, lösz, lejtõüledékek, folyóvízi homok és kavics képviselik.

Jelentõsebb barlangjai

Baits-barlang (Bajót)

Döbbenet-barlang

Jankovich-barlang

Jura-zsomboly

Keselõ-hegyi-barlang

Kullancsos-barlang

Lengyel-barlang

Öreg-kõi 1. sz. zsomboly

Pisznice-barlang

Szelim-barlang

Vértes László-barlang

 
 

Római kori kõbánya a Nagy-Pisznicén – forrás:wikipedia, fotó:Jánoska Ferenc

Bár a Gerecse növényzete hasonlít a Vértesben és a Pilisben található flórához, annál valamivel szegényebb.

A hegység legjellemzõbb fás társulásai a cseres tölgyesek, a hûvösebb területeken, a völgyek árnyékos oldalain gyertyános tölgyesek, míg a legmagasabb részeken, illetve az északi oldalakon bükkösök találhatók.

A gyorsan felmelegedõ déli kitettségû oldalakat molyhos tölgyesek, és sajmeggyes karsztbokorerdõk fedik, amelyek tavasszal, a sajmeggy virágzásának idején, lenyûgözõ látványt nyújtanak.

A sajmeggy mellett a karsztbokorerdõk másik kísérõfaja a cserszömörce. A kitettebb részeket hársas törmeléklejtõ-erdõk fedik, a napos oldalak gyepjeinek karakterisztikus növényei a törpe sás és a barázdált csenkesz.

A fátlan területeket dolomit sziklagyepek és mészkedvelõ, sziklafüves lejtõsztyepprétek borítják, a hegység kisalföldi oldalán gyakran találni alföldi fajokat (pl. homoki vértövet).

A hegységben több helyen is nyílik árvalányhaj, leánykökörcsin, apró nõszirom, de a Gerecse kimagaslóan legértékesebb növénye a Nagy-Pisznicén élõ, jégkori reliktum magyarföldi husáng, amely az országban mindössze néhány helyen található.

A Gerecsében él még a szintén ritka Borbás-kerep, és kék szamárkenyér, a Nagy-Somlyón értékes gyöngyvesszõs társulások találhatók.

forrás:wikipedia

 
 

 

Megosztás