20 + C + M + B + 23

2023-01-23 | Budaörs
Januárban szokásos a házak megáldása. Ilyenkor felirat kerül az ajtóra. A számok az aktuális évet jelölik, a három betű jelentése: CMB = Christus Mansionem Benedicat!, azaz: Krisztus áldja meg e hajlékot! Újabb jelentése: (C = Caspar (Gáspár), M = Melchior (Menyhért), B = Balthasar (Boldizsár)

Vízkereszt napján ér véget a karácsonyi ünnepkör, kezdődik a farsangi időszak, ami egészen hamvazószerdáig (idén február 22-ig) tart. Vízkereszt napján ünnepeljük Jézus színrelépését: innen származik az Epiphania Domini, vagyis Urunk megjelenésének ünnepe elnevezés.

Részlet Máté evangéliumából (Mt 3, 13-17):  „Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltako-zott: „Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hoz-zám?” Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” Erre János engedett neki.
Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”

Az ünnep neve a víz megkereszteléséből, megszenteléséből ered. A liturgikus vízszentelést ekkor végzik. Régebben szokás volt a frissen szentelt vízből haza is vinni, faluhelyen gyakran a kútba is hintettek a szentelt vízzel, így előzve meg a víz zavarossá válását.

A szentelt vízzel ilyenkor szokás házszentelést tartani. A szertartás során a megszentelt ház ajtajára számok és három betű kerül: 20 + C + M + B + 23. De mit is jelent ez? A számok az aktuális évet jelölik; ezt nem nehéz kitalálni. A három betű jelentése: CMB = „Christus Mansionem Benedicat!”, azaz: „Krisztus áldja meg e hajlékot!” .

Később a kisded Jézus imádására napkeletről Betlehembe érkező három király nevével is azonosították a három betűt (C = Caspar (Gáspár), M = Melchior (Menyhért), B = Balthasar (Boldizsár)). Vidéken sok helyen volt hagyomány a háromkirályok járása; amikor a betlehemi csillagot egy rúdon vitte a fehérbe öltözött három király egyike. Boldizsár arcát korommal besatírozták, így jelezve szerecsen származását.
(Forrás:szentkeresztplebania.hu)

Aki szeretné a házát, lakását megáldatni, a római katolikus plébánia elérhetőségén beszélheti meg: 23 440 414 – vagy személyesen a plébániahivatalban fogadó-órák idején.

(SzK)

Kép: Budaörsi Passió 2018, Jézus megkeresztelkedése jelenet

Megosztás