2022.01.24.

76 éve történt

A 76 évvel ezelőtt történt eseményekről, a budaörsi svábok elűzetéséről az előzőekben cikkeket találhatnak kedves Olvasóink. A városi szintű megemlékezésre 23-án,vasárnap ...

2022.01.22.

Kitelepítés – interjú egy történésszel

Olvasóinknak talán ismerősen cseng Marchut Réka neve, ugyanis tagja volt a budaörsi helytörténeti kutatócsoportnak és társszerzője a 2010-ben megjelent Jogfosztások Budaörsön című ...

2022.01.20.

A Heimatmuseum fotópályázatot hirdet

Családi fotókat, történeteket vár a budaörsi Heimatmuseum az elűzetéssel kapcsolatosan, a legmegkapóbbak kiállításra is kerülnek. Több információ: info@heimatmuseum.hu

2022.01.18.

A találkozók nélkülözhetetlenné váltak

A kitelepítettek körében hamarosan óriási igény mutatkozott a találkozókra. A szétszóratással, ha a szűkebb családok nem is, de a nagy rokonság távolságban messze került ...

2022.01.17.

76. évforduló

Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata 2022. január 23-án, vasárnap, megemlékezést szervez a magyarországi németek 1946-ban Budaörsön megkezdett elűzetésének 76. évfordulója ...

2022.01.17.

Talpraállás az új hazában

A beilleszkedést, új életkezdést minden kitelepített másképp élte meg. A továbbiakban a rátermettség, a szerencse is közrejátszott. Minderről az átélők emlékeznek.

2022.01.16.

Szétszóratva

A kitelepítettek történetét a megérkezés körülményeivel folytatjuk. Szülőföldjükön, Budaörsön egy összeszokott faluközösséget alkottak. Jól működő egyesületeik voltak, úgy ...

2022.01.15.

Búcsú a szülőföldtől

74 évvel ezelőtt az első szerelvény 1946.január 19-én indult, Hockenheim,Mannheim volt a végállomás. A következő január 22-én - Neckarzimmern-Mosbach, majd január 26-án - Aalen ...

2022.01.14.

Kitelepítés vagy elűzetés

A német kifejezés, amit a magyarországi németek kitelepítésére használnak, sokkal jobban visszaadja azt, ami történt. Vertreibung annyit tesz magyarul, hogy kiűzetés. Az elfogadhatatlan ...

2022.01.12.

Mit tudhatunk a Volksbundról?

Sokan, sokféleképpen értelmezték, elemezték a 2. világháború előtt indult német nemzetiségi mozgalmat. Vezetőjét, Basch Ferencet mint háborús bűnöst kivégezték. A téma ...

2022.01.11.

Emberek az embertelenségben

"Az embertől otthonát, környezetét, faluját, házát, földjét, kenyerét, vizét emberségesen elvenni nem lehet." 73 évvel ezelőtt magyar írók és értelmiségeik tiltakozó ...

2022.01.09.

A tél örömei régen

Ebben a szürke télben, a bánatosan ködös estéken néha felsejlik valami a múltból. Néha elég egy mozdulat, egy illat, egy régi szín, egy régi hang, hogy egy pillanat erejéig ...