A Béke Világnapja

2021-01-02 | Budaörs
Január elseje 1967 óta a katolikus egyház ünnepe (World Day of Peace). A Béke Világnapját VI. Pál pápa kezdeményezésére ünnepeljük minden év első napján 1968 óta. 2000. január 1-jétől az ENSZ kezdeményezésére világi ünnepként is számos országban békevilágnapot tartanak, kezdetben One Day in Peace („egy nap békében”), ma pedig Global Family Day néven (azaz a „globális család” napja, amikor a Föld lakói egyetlen nagy családot alkotnak a békéért).

Ez a nap arra figyelmeztet, hogy az előttünk álló új évben törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, minden emberrel és mindennel az egész világon.

A béke ünnepelése az év első napján arra figyelmeztet, hogy az újesztendőben törekedjünk önmagunkkal, minden emberrel és az egész világon a békés együttélésre. Ezen a napon a pápa a világhoz intézett üzenetében foglalja össze a békéről vallott gondolatait.

A VI. Pál pápa által a Föld népeihez intézett tizenegy üzenet fokozatosan kijelölte a békéhez vezető út koordinátáit. Gondolatait az alábbiakban összegezte: Emberi jogok, út a békéhez, A békére való nevelés a kiengesztelődés által, Minden ember a testvérem, Ha akarod a békét, dolgozz az igazságosságért, A béke lehetséges, A béke tőled is függ, Kiengesztelődés, út a békéhez, A béke igazi fegyverei, Ha akarod a békét, védd az életet, Nem az erőszakra – Igen a békére.

A világnap meghirdetése előtt, az 1914-1968 közötti időszakban öt pápa összesen 21 enciklikát írt a békéről. 1968 óta a békével kapcsolatos tanítását a pápa elsősorban világnapi üzenetében fejti ki.

XVI. Benedek pápa témájául a „Boldogok a békességszerzők” gondolatot választotta. A pápai üzenet az emberi lényből kiindulva felöleli a béke fogalmát, a maga sokszínűségében és teljességében. Szól a belső és külső békéről, majd kiemeli a jelenlegi antropológiai válságot, a nihilizmus természetét és következményeit, továbbá érinti az ember alapvető jogait, köztük a lelkiismereti szabadságot, a szólásszabadságot és vallásszabadságot. Az üzenet etikai megfontolást nyújt néhány, a világban bevezetésre kerülő szabályozásról a gazdasági és pénzügyi világválsággal, a nevelés-oktatással és a politikai és intézményi válsággal kapcsolatban, amely sok esetben a demokrácia válságát jelenti. Ezen kívül megemlékezik a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulójáról, és XXIII. János pápa Pacem in terris kezdetű enciklikájáról, amely szerint az emberi méltóságot és szabadságot mindig előtérbe kell helyezni. Ezáltal lehet felépíteni a minden ember szolgálatában álló társadalmat, amely diszkrimináció nélküli és az igazságosságon és békén alapuló közjót támogatja.

A béke egy harmonikus állapot, amelyet az erőszak- és a félelemnélküliség jellemez. A békét gyakran a háború ellentéteként értelmezzük. Míg a háború az erő uralmát jelenti, a béke az elismert jogét, legalábbis a szó elvi értelmében. A gyakorlatban a béke jelentheti az emberi jogok teljes tiszteletben tartását éppúgy, mint a két háború közötti felfegyverkezés időszakát. A béke jelenti továbbá a háború befejezését, melyet békeszerződés zár le béketárgyalásokat követően, ahol a hadviselő felek megegyeznek egymás között vagy külső bírák vagy hatalmak közreműködésével. Az egész világon megvalósuló béke állapota a világbéke.

Radnóti Miklós: Himnusz a békéről

Te tünde fény! futó reménység vagy te,
forgó századoknak ritka éke:
zengő szavakkal s egyre lelkesebben
szóltam hozzád könnyüléptü béke!

Szólnék most ujra, merre vagy? hová
tüntél e télből, mely rólad papol
s acélt fen szívek ellen, – ellened!
A szőllőszemben alszik így a bor

ahogy te most mibennünk rejtezel.
Pattanj ki hát! egy régesrégi kép
kisért a dalló szájú boldogokról;
de jaj, tudunk-e énekelni még?

Ó, jöjj el már te szellős március!
most még kemény fagyokkal jő a reggel,
didergő erdők anyja téli nap:
leheld be zúzos fáidat meleggel,

s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk
e háboruk perzselte télben itt,
ahol az ellenállni gyönge lélek
tanulja már az öklök érveit.

Nyarakra gondolunk s hogy erdeink
majd lombosodnak s bennük járni jó,
és kertjeinknek sűrü illatában
fáján akad a hullni kész dió!

s arany napoknak alján pattanó
labdák körül gomolygó gombolyag,
gyereksereg visong; a réteken
zászlós sörényü, csillogó lovak

száguldanak a hulló nap felé!
s fejünk felett surrog és csivog
a fecskefészkektől sötét eresz!
Így lesz-e? Így! Mert egyszer béke lesz.

Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!

 

Forrás: internet

s.k.

Megosztás