A Budaörsi 1.sz. Általános Iskola karácsonyi koncertje

2019-12-07 | Közélet
Ebben az évben is a Budaörsi Katolikus Templomban adták elő hagyományos karácsonyváró műsorukat az 1. iskola tanulói, tanárai. A templom hangulata, akusztikája kiválóan megfelelt a színvonalas programnak.

A gyülekező vendégeket – szülőket, nagyszülőket, testvéreket – Mészáros Zoltán kántor orgonajátéka fogadta.

„Adventet ünneplünk és valaki

Hogy kegyelmével a bűntől szabaduljunk.

Örömmel és hittel várjuk segítséged,

Urunk, Jézusunk, így köszöntünk téged. „

Ezekkel a szavakkal vette kezdetét az est.

Simsik Zsuzsanna, az iskola igazgatónője köszöntötte valamennyi megjelentet.

Pilinszky Jánostól idézett az alkalomhoz illő gondolatokat.

Majd Varga János kanonok úrnak adta át a szót. Ő most is hangoztatta, hogy ne csak az ajándékról szóljon az ünnep. A karácsony ne teljen el Jézus nélkül! –figyelmeztetett.

– Műsorunkban mindig nagy szeretettel fogadjuk régi tanulóinkat. – mondta Kiss Anna (8 c.) konferáló és bejelentette Ligabue Sergiót, aki évről évre visszatér a koncertek alkalmával, trombitajátékával megörvendeztetni hallgatóit. Zongorán közreműködött Szekér Bernadett.

Az iskola német nemzetiségi hagyományait ápolva Stründing Leon 7 c. osztályos tanuló német nyelvű karácsonyi verset adott elő.

Felvonult a több mint 60 tagú Gyermekkórus, ők közismert adventi dallamokkal készültek. Szólót énekelt: Kerekes Máté és Fazekas Mór. Zongorán közreműködött: Deák Éva, vezényelt: Farkas Lilla.

Számomra kevés szebb „zene” létezik, mint a tiszta gyermekhang, és a kórusé tisztán csengett. Mintha egy kis hangocska kihallatszott volna az összhangból, az unokámé…de azt csak én hallottam.

A következő tételben népi gyűjtés hangzott fel Csábi-Kis Kíra, Csermely Nóra, Kerekes Máté, Venczli Aliz, Takács-Vincze Lili valamint Takács-Vincze Réka 3. b osztályos tanulók előadásában.  Majd hallhattunk vidám hangulatú, ünnepváró angol karácsonyi éneket. Harangjátékon közreműködött Hódi Benedek.

-A műsorunkat kedves zenész vendégeink színesítik közreműködésükkel. Fogadják szeretettel kórusunk állandó kísérőjének, Deák Évának zongorajátékát. – szólt a konferáló. Ezután egy Bach művet hallhattunk.

A főként budaörsi kötődésű tagokból álló KataPult Kamarakórus következett. A kórus megalakulása óta örömmel vesz részt az 1. Számú Általános Iskola adventi koncertjein.  A tagok több mint fele ebben az iskolában kezdte tanulmányait, és a kóruséneklés szeretetét is itt alapozták meg akkor ének-zene tanáraik. Erre az alkalomra főként magyar szerzők műveit hozták. Vezényelt Meggyesné Ihász Katalin.

A Gyermekkórus énekelve ismét felvonult és a továbbiakban karácsonyi dalokat hallhattunk külföldi zeneszerzőktől, Kerekes Bernadett szólóénekes közreműködésével.

A konferáló szavait érdemes megfogadnunk: Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével. Egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban, számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk az újév napjaiban is.

John Williams filmzenéjének dala hangzott fel a kórus előadásában:

Valahol , az emlékeim tengerén

Az ablakban gyertyaláng ég,

A mennyezetet árnyak festik át,

Pillantásom a pattogó tűz tartja fogva még,

Miközben érzem a mézeskalács bódító illatát.

Gyönyörű percek,

Kivételes emberek,

Az arcok a boldogságtól tündöklővé lesznek.

Valahol az emlékeim tengerén

A karácsony öröme körülöttem lebeg,

Emlékeimben oly élénken él

A zene, a varázslat, az otthon,

S az egész családom együtt velem a tűz melegénél.

(GerendásEszter fordítása)

 

Simsik Zsuzsanna igazgatónő így köszönt el: Iskolánk nevében szeretném megköszönni azt a megtisztelő lehetőséget, hogy a Budaörsi Nepomuki Szent János Plébániatemplom sok-sok év óta befogadja ünnepi műsorunkat.

Majd név szerint kihívta és virággal megajándékozta a közreműködőket.

A szervezésben segítséget nyújtott: Farkas Anikó,Panyik Dánielné,Farkasné Tucsek Hedvig,Polányi Petronella,Mucha Andrea,Szegletesné Csille Anikó,Molnárné Fricz Gabriella

-A hangverseny zárásaként mindannyiunk közös éneklésével, orgonaszó kíséretével csendüljön fel a „Dicsőség mennyben az Istennek” kezdetű népének. –kérte a jelenlévőket az igazgatónő.

Szép élménnyel, meghittséggel telve hagytuk el a templomot a csodás koncert után.

s.k.

Megosztás