A budaörsi nyugdíjasok a Tudományos Akadémián

2022-06-19 | Budaörs
Immár 101. alkalommal tartották a Magyar Örökség díj átadó ünnepséget, szombaton délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Ezen a elsőrangú eseményen a Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület tagjai is jelen voltak.

Ezúttal hat kitüntetést adtak át, a díjátadó ünnepség kulturális programja keretében rövid műsort láthattak a megjelentek. Jászság Népi Együttes fergeteges táncát, akiket a Csík együttes zenészei kísértek, valamint Krulik Zoltán és a Makám együttes zenélt.

Magyar Örökség-díjban részesül Balassa Zoltán helytörténészi, publikációs és honismereti tevékenysége (a laudációt B. Kovács István történész, régész, író, néprajzkutató mondja el); a déli harangszó (laudátor: Gazda István tudománytörténész, kutatóintézeti igazgató); Igyártó Gabriella népművészeti hagyományőrző munkája (laudátor: Vincze László papírmerítő mester); a Jászság Népi Együttes népi tánckultúrát őrző tevékenysége (laudátor: Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöke),Krulik Zoltánés a Makám együttes zeneművészete (laudátor: Jász Attila költő, szerkesztő, esszéíró); Vizsoly – a vizsolyi református egyházközség szolgálata és a vizsolyi biblia (laudátor: Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora).

Előzmények:

A polgárok szabad akaratából létrejött Magyar Örökség és Európa Egyesület feladata a magyar értékek felmutatása a jelen számára és megőrzése az utókornak. Az 1995-ben életre hívott Magyar Örökség Díj a világ magyarságának szellemi becsületrendje. A civil intézmény a kitüntetéssel több mint negyedszázada a magyarság erkölcsi és szellemi teljesítményét ismeri el, a díj a nemzeti összetartozás érzését erősíti.

A beérkező állampolgári javaslatok –  ezek ma már sok folyóméternyi polcot töltenek meg – az  Ezüstkönyvbe kerülnek, a kitüntetettek neveit pedig az Aranykönyv őrzi, melyek, ha betelnek, a Magyar Nemzeti Múzeumba kerülnek. Évente négyszer, a tavaszi és őszi napéjegyenlőség, és a nyári és téli napforduló időpontjaihoz kötődve, a legközelebb eső szombaton adjuk át a díjakat.

A kitüntetettek között találunk a tudomány, a művészet és a közélet területéről jól ismert személyiségeket, közösségeket és kevésbé ismert, de a saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó honfitársunkat, a hétköznapok jeles közkatonáit.

A bíráló bizottság korábbi vezetőinek, Makovecz Imrének, Mádl Ferencnek, Fekete Györgynek és Hámori Józsefnek erkölcsi hagyatéka nagy felelősséget ró ránk a kitüntetettek kiválasztásban, mert ők nemzetünk példaképei, kiket a hazaszeretet, a hit, a tiszta, megalkuvás nélküli élet jellemez.(…)

Magyarországot többször alávetették asszimilációs politikának, amely ellen politikailag, kulturálisan és fegyverrel is harcolt. A Széchényi grófok, Petőfi vagy Teleki Pál neve jelképezi a magyarsághoz való ragaszkodást. Több millió magyar számára identitásuk megőrzése a Kárpát-medencében sajnos ma is különös erőfeszítést igényel. Részben elhivatottságunkból, részben földrajzi helyzetünkből és ezeréves történelmünkből fakadó előzmények azonban felkészültté teszik napjaink Magyarországát az integráció és az identitás viszonyának megértésére, a nemzeti szuverenitás megőrzésére. (Klinghammer István)

Hazafele az egyesület tagjai azt mérlegelték, hogy a Budaörsi Passió is megérdemelné a felterjesztést

s.k.

Megosztás