A harang Molnár Máriáért is szól

2023-10-29 | Budaörs
A héten Balog Zoltán püspökkel és Novák Katalin köztársasági elnökkel a Pápua Új-Guineához tartozó Pitilu szigetére utazó küldöttség a mártírhalált halt Molnár Mária református misszionáriusra emlékezett, és egy harangot vitt ajándékba a kis sziget lakóinak.

Mostantól újra magyar harang hívogatja a pápuákat istentiszteletre. A harang felirata: „Masda ledui kaui uei” // „A Mester itt van, és hív téged.”

Ha megszólal a harang, Isten hív. Ha megszólal a harang, Molnár Máriára és mindazokra emlékeztet bennünket, akik Isten hívását továbbították – mondta Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke csütörtökön a Pápua Új-Guineához tartozó Pitilu szigetén, ahova magyar delegáció látogatott.

Molnár Mária élete

A magyar misszionárius emberfeletti feladatot látott el a pápuák között.

1886-ban látta meg a napvilágot, egy dunántúli református molnár lányaként. Elemi iskoláit Várpalotán végezte, de családja a megélhetés miatt Budapestre költözött, ahol a fiatal lány is munkát vállalt egy vegytisztító üzemben. Itt érte élete legfontosabb találkozása: kapcsolatba került az Amerikából indult protestáns ébredési mozgalom egyik magyar ifjúsági missziós szervezetével. A Bethánia Egylet tagjai arra kötelezték el magukat, hogy Megváltójukat, Jézus Krisztust akarják életükkel szolgálni. Mária kiképzését követően a református Bethesda Kórházban dolgozott ápolónőként.Az első világháborúban kezdetben sebesült és lábadozó katonák között szolgált a hátországban, majd a frontra került.

Egy galíciai járványkórházban ápolóként küzdött a himlő, a hastífusz, a kolera, a kanyaró, a malária és egyéb fertőző betegségek ellen, műtéteknél segédkezett, valamint részt vett az ápolószemélyzet kiképzésében is. Helytállásáért Vöröskereszt Érdeméremmel és a Koronás Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki.

A háború után Győrbe költözött, ahol gyülekezeti diakonisszaként és ifjúsági munkásként szolgált. Bibliaórákat tartott, gitáron kísérte az egyházi énekeket, a börtönöket és a kórházakat látogatta, az öngyilkosságot megkísérlők és az utcalányok között is lelkigondozói munkát végzett. 1925-ben Németországba utazott, hogy nyelvtudását fejlessze. Itt hallott a német misszió vezetőjét beszélni küldetéséről. A beszámoló hatására Molnár Mária úgy érezte, egy hang őt is a szigetekre küldi.

A már a negyvenes évei elején járó diakonissza elsőre nem kapta meg a kiküldetéshez szükséges orvosi igazolást (ugyanis 30 év volt a felső korhatár a jelentkezésnél), de nem adta fel.

Kitartóan próbálkozott, állhatatosságát látva végül megadták neki az engedélyt, és 1927 végére az úthoz szükséges anyagiakat is sikerült előteremteni. Kibocsátó istentiszteletén e szavakkal búcsúzott Magyarországtól: „Csak annyit kérek tőletek, testvéreim: imádkozzatok értem. Nem azért, hogy a tengerbe ne dobjanak, hogy az emberevők fel ne faljanak, hanem hogy mindvégig megmaradhassak hűségesen Krisztusom oldalán.”

Több mint hat hetes hajóút után, 1928. február 15-én szállt partra társaival a világ másik felén. „Nagyon örültünk, amikor a pálmák közé épített, virágokkal gazdagon feldíszített verandás missziói házacskát megpillantottuk. Egy pillanatra sem éreztem magam idegenül, hanem az első perctől fogva valami kibeszélhetetlen megnyugvás töltötte be a szívem, hogy ezek a feketék az én apám, anyám, fitestvéreim és nőtestvéreim” – emlékezett vissza a megérkezésre.

Molnár Mária érkezésekor a szigetet 14 ezren lakták, száz-kétszáz lakosú falvakban, pálmalevelekkel borított cölöpházakban. Tizenöt évvel korábban a férfiak még megették legyőzött ellenségeik húsát, és ettől a szokástól valószínűleg még akkoriban is csak az ott állomásozó ausztrál katonaság tartotta vissza őket.

Számtalanszor vállalta a veszélyt, nem riadt vissza sem a régebbi frontszolgálattól, sem a rituális emberevésről épphogy csak leszoktatott bennszülöttek közötti élettől.Nem félek – mondta Mária , meglepve ezzel az egyik bennszülött törzsfőnököt is –, mert Jézus odaáll az ajtóba, és ha valaki be akar jönni, azt egyszerűen eltolja, és nem engedi be.ˮ

Néhány hónap után a közeli Pitilu szigetére helyezték, innen látogatta a környező szigeteket is. Héttől tízig gyerekeket tanított, napközben betegeket gyógyított, majd a felnőttek számára varró-, biblia- és énekórákat tartott, vacsora után áhítattal és sétával ért véget a napja.

Isten fogalmát nem könnyű megmagyarázni a bennszülötteknek, mert primitív hitükben csak szellemek játszanak szerepet” – vallott a nehézségekről. Ám a helyiek visszaemlékezése szerint csodaszámba menő imádságos gyógyító tevékenysége és gitárja népszerűvé tették a „Miszisz Doktor”-t, ahogy ők nevezték a fehér szegélyű fekete fejkendős misszionáriust.

Megtanulta bennszülöttek nyelvét, fordított nekik a Bibliából, bizonyságtétele nyomán többen is hitre jutottak és megkeresztelkedtek. Amikor itthon elmesélte, hogy a bennszülöttek csigakürtöt fújva jelzik az istentisztelet kezdetét, magyar református gyülekezetek egy harangot küldtek vele a pitiluiaknak.

Azt tervezte, hogy külmissziós iskolát indít, de szolgálatának és életének idő előtt véget vetett a második világháború. A japán megszállók eleinte nem bántották a szövetséges németek misszióját, ám 1943-ban összegyűjtötték a külföldieket, köztük Máriát is egy rombolóhajó fedélzetére, a nyílt tengeren pedig kivégezték őket, majd a tengerbe dobták a holttesteket. Hogy miért, arról több teória is létezik: egy hamis vagy félreértelmezett parancs, de a katonai veszteségek miatti bosszúvágy éppúgy lehetett az oka.

Molnár Mária élete, szolgálata és mártírhalála nem volt hiábavaló. Mély lelki nyomok maradtak utána a pápuák életében. Több egyházi intézményt neveztek el róla és emlékét, tanításait kegyelettel őrzik.„Miszisz Doktor”-ra még a 21. században is emlékeznek a hálás új-guineaiak.

Forrás: Képmás Magazin

s.k.

Megosztás