A húsvét a keresztény hit sarkalatos pontja, a világ keresztényeinek legnagyobb ünnepe

2021-04-01 | Budaörs
A szent három nap a mai csütörtökkel kezdődik és vasárnap hajnalig, ill. szombat sötétedésig tart. Mi történt akkor az újszövetségi Szentírás szerint és hogyan ünnepelünk napjainkban?

Csütörtök az utolsó vacsora napja – Jézus tanítványaival, a 12 apostollal fogyasztja el a hagyományos vacsorát a zsidók húsvéti ünnepén, amikor az Egyiptomból való kivonulásra emlékeznek. Krisztus megalapítja az Oltáriszentséget ezekkel a szavakkal, melynek ünneplése és vétele a mai katolikus szentmisék központi része: Étkezés közben „vette Jézus a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt:
– Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Majd vette a poharat, hálát adott, tanítványainak adta és így szólt:
– Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az újszövetség vére, mely sokakért kionttatik a bűnök bocsánatára” (Mt. 26:26-28).

Éjszaka – Júdás árulásának következtében – Jézust elfogják és a zsidó főtanács elé vezetik, majd elérik, hogy Pilátus halálra ítélje.

Pénteken, a „keresztúton”, Jézus felviszi keresztjét a Golgotára és ott, két bűnözővel együtt, kereszthalált hal. Ezért járunk ma is „keresztutat”, ennek menetét ábrázolják a stációk a budaörsi Kálvária-dombon. Jézus szenvedéstörténetét, vagyis Passiót énekelünk és mondunk.

Péntek délutántól egészen vasárnap hajnalig gyászidő van: csenddel, böjttel, imádsággal.

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szent sír előtt.
A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) liturgikus reformja szorgalmazta, hogy a húsvéti vigília nagyszombat este, sötétedés után is megtartható legyen.
Így ma már legtöbb helyen a nagyszombat esti vigília-szertartással veszi kezdetét a húsvét, Jézus feltámadásának ünnepe. Ezután egész húsvét vasárnap és hétfőn ezt ünneplik a keresztények.

Vasárnap hajnalban – a Szentírás szerint – a Jézus sziklasírjához igyekvő asszonyok veszik észre, hogy Jézus teste már nincs ott. Egy angyal adja hírül nekik:
„Ne féljetek! Tudom, Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, föltámadt … ” Félve, de nagy örömmel sietnek a bezárkózott, rettegő tanítványokhoz és elmondják, mit tapasztaltak.

Húsvét a legnagyobb örömünnep, amely minden időben, minden körülmények között, túlmutatva földi életünkön és bajainkon, örök reménységgel tölthet el bennünket és érezhetjük Isten kiáradó szeretetét az emberek felé.

BOLDOG, ÖRÖMTELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

SzK

Megosztás