A jó példa legyen.....

2022-08-24 | Közélet
Megfigyelte már a kedves olvasó, hogy a budaörsi ingatlantulajdonosok miként tartják rendben a portájuk előtti útszakaszt? Látunk virágokkal borított, tiszta utcát, de olyat is, amit ellep a gaz, a szemét.

Mindez akkor jutott az eszembe, amikor egy ismerősöm a kerítésen kívüli, gyomos rézsűjét szemlélte és bosszankodott. – Nem tudok mit kezdjek ezzel. Már írtam az Önkormányzatnak is, hogy csináljanak valamit!

Felajánlottam, hogy szívesen adok talajtakaró, szívós bokrokat,amik biztos meggyökeresednek, de legközelebb, amikor arra jártam láttam,hogy fakó sárgán meredeznek a növényi maradványok. Szörnyű látvány tárult a szemem elé! Ismerősöm gyomirtót használt!

Hanem tényleg az Önkormányzat feladata a porták előtti fenntartás??

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartására pontos jogszabály vonatkozik, miszerint a tulajdonos köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

A budaörsi kertbarátok úgy tartják, hogy az ápolt kert nem ér véget a kerítésnél. Ezért ültetnek rózsát és szemet gyönyörködtető bokrokat az utcájukra. Legyen az ő példájuk „ragadós”.

s.k.

Megosztás