A magyar nyelv napja – november 13

2021-11-13 | Budaörs
A magyar nyelv napját 2009 óta ünnepeljük. Az ünnepet 2008 decemberében az Anyanyelvápolók Szövetsége javasolta, ugyanis 1844-ben az országgyűlés ezen a napon tette a magyar nyelvet államnyelvvé.

E törvény többek között kimondta: „1. § Az országgyűléshez bocsátandó minden kegyelmes királyi Leiratok, Előadások, Válaszok, és Intézvények ezentúl egyedül magyar nyelven adassanak ki. 2. § A törvénycikkek, valamint már a jelen országgyűlésen is egyedül magyar nyelven alkottattak és erősíttettek meg: úgy ezentúl is mind alkottatni, mind királyi kegyelmes jóváhagyással megerősíttetni egyedül magyar nyelven fognak .”

A törvény elfogadását Széchenyi István szorgalmazta. A magyarság korabeli állapotának okát abban látja, hogy a magyar állam nyelve a latin, nem pedig a magyar.- „Minden nép, akár merre forduljunk is a világ hátán, saját anyanyelvével egész kiterjedésben él.”

Az Országgyűlés, felismerte azt, hogy a magyar nemzet összetartozását legfőbb szellemi kulturális örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban.

2011 óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége közös kezdeményezésére született országgyűlési határozat nyomán a november 13-i ünnepnap az egész Kárpát-medencében lehetőséget teremt arra, hogy a magyar nyelvet évente legalább egyszer középpontba állítsuk.

Elődeink írták:

„Nyelvében él a nemzet.” (Széchenyi István)

„Vedd el a nemzet nyelvét, s a nemzet megszűnt az lenni, ami volt: nyom nélkül elenyészik, beleolvad, belehal az őt környező népek tengerébe.” (Tolnai Vilmos: Halhatatlan magyar nyelv)

Minden embernek, így a magyarnak is szíve joga, hogy az anyanyelvét szeresse a legjobban, sőt természetes is, hogy így tesz, hiszen az az egyetlen nyelv, amelyet igazán ismer. Azon a nyelven keresztül ismerte meg a világot és önmagát, és azt a tényt, hogy ő magyar, annak révén élte át nemzete történetét és irodalmát.” (Tótfalusi István)

Anyanyelvünk megóvása, fejlesztése (…) minden magyarnak, de különösen a magyar értelmiség tagjainak elháríthatatlan felelőssége.” (Bertók Lóránt)

„Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. ” (Kosztolányi: A tíz legszebb szó)

Forrás: Internet

s.k.

Megosztás