A Magyar Szent Korona vallási és közjogi jellege

2023-08-11 | Budaörs
A Magyar Szent Korona határok feletti, nemzeti összetartó erő. Ezáltal életben tartja a Kárpát-medence népeit.

Oka az a jogviszony, amelynek értelmében az egész terület a Magyar szent Korona tulajdona. Ez a jog ma is érvényes függetlenül attól, hogy az egyén melyik állam polgára.
Ebből az következik, hogy a Magyar szent Korona jogintézmény, az ország feldarabolása után az állam feletti „állammá” vált.

Ez a helyzet azért áll fenn, mert Szent István a Koronát a királyság fölé helyezte.
Halála előtt, 1038. augusztus 15-én országát és koronáját Szűz Máriának ajánlotta fel. Így lett hazánk Regnum Marianum – Mária országa.
Mindszenty József hercegprímás szerint Szűz Mária és Szent István közötti történelmi szerződés a Kárpát-medence teljes területén Máriát örökös uralkodóvá tette.
Az Árpád-ház kihalása után , 1317-ben Anjou Róbert, azaz Károly Róbert Szepeshelyen ajánlotta fel Magyarországot Nagyasszonyunknak.
Majd 456 év múlva 1693-ban – l. Lipót idején , a török idők végén hálából Szűz Mária kegyeire, szerető szívére bízták népünket.
Ferenc József apostoli király és Vaszary Kolos hercegprímás 1896-ban, a Millennium évében megismételték a felajánlást.

Örömmel tudatjuk, hogy 2023. augusztus 14-én a Székesfehérvári Bazilikában Spányi Antal püspök Szűz Mária oltalmára bízza Magyarországot.
Azt tanácsolom honfitársaimnak,hogy hűséggel, szorgalmas munkával szeressék ezt a hősök vérével áztatott földet.

Petőfi Sándor, nagy költőnk legyen útmutatónk:
„Tied vagyok, tied hazám!
E szív, e lélek,
Kit szeretnék, ha téged
Nem szeretnélek.
(Honfidal)

Szűz Mária szeret bennünket, ezt bizonyítja a 33 Mária-kegyhely országunkban, ahová bánatunkban, örömünkben elzarándokolhatunk, hitünket megerősítve boldogan térhetünk haza.

 

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz,
Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak,
mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.

 

 

Ihász Gizella

Megosztás