A nőnevelés és a nők apostola (Múltbanéző 11.)

2021-04-23 | Budaörs
„Bájos fiatal nő dr. Baloghy Mária, lebilincselő, kedves mosolya, szeretetet sugárzó egyénisége meleget sugároz maga körül. Ízlésesen berendezett, szép lakásban él, könyvespolcok, festmények, virágok, modern bútorok, egy zongora, meg egy nagyon barátkozó spitz, egy Micimackó, egy elkényeztetett sziámi macska, tágas kalitkában ugráló seregély, meg az egyik szobából feleselgető papagájpár társaságában.”

Így kezdődött az az interjú, amely 1941. augusztus 10-én jelent meg a Magyar Nők Lapjában, Sz. Solymos Bea tollából. Soha nem hallottam sem dr. Baloghy Máriáról, sem az ő szociális tevékenységéről. Ez az írás arról szól, hogy nyolcvan esztendővel ezelőtt élt egy asszony, aki olyan kétkezi munkások – főként a gyárakban robotoló, nehéz életű lányok és asszonyok – felé fordult, azokat gyámolított, segített, tanított, akiknek élete a legnehezebb volt a múlt század első évtizedeiben.
Olvassák el a vele készült beszélgetést!

Dr. Baloghy Mária a bölcsészkaron görög és latin szakon szerzett tanári diplomát és doktorátust, de nem érte be azzal, hogy nyugodalmas révbe kerüljön a tanári állásban. Szélesebb perspektívák után kutatott. A pedagógia érdekelte. Ehhez tág lehetőséget kínált számára az Új Nevelés Világligája, ez a Genfből indult mozgalom, amelynek az volt a célja, hogy a pedagógiát irányító világtekintélyeket összefogja. Mária bekapcsolódott a munkájukba. Tanulmányokat írt, kongresszusokat szervezett, bejárta Angliát, Dániát, Svédországot, Ausztriát, mindenütt előadásokat is tartott. S minközben megnyitotta a „Jövő Útjain” című, új irányzatú nevelési szaklapot, a Világliga három hónapi előadásturnusra hívta Amerikába.
– A fiatal lányok nevelése érdekel legjobban – mondja -, mert látom, hogy nemzeti szempontból is fontos körülmény, hogy a jövendő anyáknak helyén legyen az esze és a szíve. Ezért szerveztem meg a „Kisanyák iskoláját”. Ide többnyire érettségizett, vagy hasonló végzettség után jelentkezhetnek a fiatalok, de vannak közöttük falusi polgárlányok is, akik szépen kitartanak. A lányok élvezettel végzik az egy évre szabott tanfolyamot a fővárosi népművelés keretében. Mindnyájan megtanulják a gyermekek és felnőttek gondozását, ápolását, helyes táplálását, a főzést, a gyermekruha- varrást és még a gyermekjátékok készítését is. A gyakorlati kiképzést gyermekmenhelyeken, a Stefániában (Országos Stefánia Szövetség, a Magyar Védőnők Egyesülete. Az országos védőnői szolgálat 1915-től máig működik – A szerk.), bölcsődékben és az óvónőképzőben szerzik meg. De lelkileg is felkészítjük őket a felelősségérzetre, az alkalmazkodásra, s főképp arra, hogy szokjanak le az elvadult, önző anyaságról. Szeressék mások gyermekét is, áldozzanak a közösségért, és a szeretet legyen a jelszavuk.
Baloghy Mária már tíz éve vezeti ezt az egyre népszerűbb és egyre céltudatosabb intézményt. De még ezzel sem érte be: megszervezte a szegény munkásnők védelme érdekében a „gyárgondozók” intézményét.
– Ez úgy kellett, mint a víz és a kenyér – mondja halkan. – A gyárgondozó szervez, adminisztrál és véd, gyógyít, s ha kell, megfedd. Orvos, nevelő, pszichológus, gyógypedagógus és diplomata egyszemélyben. Irányít, felügyel, s amit el akar érni, gazdaságossággal, pártatlansággal és okos jósággal kell, hogy elérje. Meghallgatja a panaszokat, tanácsot ad, családi egyenetlenségeket hoz rendbe, kibékít, a bajbajutottaknak segíteni igyekszik, elhagyottakat látogat otthonaikban, hivatalos ügyeket kijár, veszedelmektől megóv, gyengék vagy a jövendő anyák felett őrködik, vigasztal és lelkileg is összekötő kapocs a munkaadó és a munkás között. Nem egyszer iszákosokat , brutális egyéneket sikerül jó útra térítenie, örköd az erkölcsi élet tisztasága felett, együttélések törvényesítéséhez is segítséget ad, ellátogat családokhoz is, felkelti a meleg, rendes, tiszta és megszépített otthonok iránti érzéket, és tanácsot ad olvasmányok és egyéb szórakozások megválogatásában is.
Dr. Balogh Mária munkája nyomán egymás után virágoztak ki a gyári bölcsődék, napközi otthonok, sporttelepek, fürdők, segélyhelyek, balesetvédelmi berendezések.
– Azt, hogy jól bevált ez az intézmény – folytatja -, az is igazolja, hogy hat esztendő óta, amióta megindítottam a szervező munkát, egymás után keresnek meg a gyárak vezetői, akik gondozónőt keresnek. És ahol ők már működnek, egyetlen évi statisztika szerint harminc százalékkal csökkent például a balesetek száma. Emberség, emberismeret, éleslátás, széles látókör, tapintat, tartózkodás, egyben bizalomkeltés, kiegyensúlyozottság, alkalmazkodóképesség ennek a hivatásnak a legfontosabb lelki kelléke. Nagyon szívesen látunk minden jelentkezőt 22 és 40 év között. Úgy vélem, az sem mellékes, hogy a kenyérkereső nők előtt ezzel új utat nyitottunk.
Baloghy Mária munkásságának egyik csúcspontja volt a 190 rajzzal pompásan illusztrált „Lányok könyve”, amiben a játékgyártáson, kézimunkán, gazdasszonykodáson, kertészkedésen, főzésen és varráson kívül szórakozva tanulnak meg ezerfélét a lánygyermekek, úgyszólván mindent, amire szüksége van az életben, a bölcsőtől a menyasszonyi fátyolig.

Mi mindent tett le az asztalra ez az asszony, ami a háború után többé-kevésbé megsemmisült!
Mária taníthatott volna akár elemi iskolában, akár egyetemen, de ehelyett mások gyámolítását, segítését, életük jobbá tételét választotta. Miért nem tudtunk róla semmit? Pedig itt élt közöttünk, átélte a két világháborút, és majdnem hetven évet élt le a huszadik században.

Mit tudhatunk róla? A Wikipédia azt írja róla, hogy dr. Baloghy Mária (1895-1967) író, műfordító, középiskolai tanár, reformpedagógus volt, és a gyárgondozónői képzés alapítója volt. Baloghy György jogász, igazságügyminiszter és Hrivnyák Mária második gyermeke volt, és érettségi vizsgáját követően a Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait. Nemes Aurélné Müller Mártával közösen indították el „Jövő Útjain” (1926-1939) című magyar nyelvű reformpedagógiai folyóiratot, melyet az Új Nevelés Világligája (New Education Fellowship) támogatott. Ennek a tanügyi folyóiratnak Baloghy Mária előbb szerkesztője, később felelős kiadója lett. A Budapesti Szociális Női Iskola igazgatójaként fontos szerepe volt a nők képzésének fejlesztésében. Az 1950-60-as években a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaként dolgozott.
A Nemesné Müller Márta által vezetett budapesti Családi Iskolában is közösen dolgoztak, majd Mária az 1930-as évek elején megalapította a Budapesti Szociális Női Iskolát, és ennek keretében indította el 1932-ben az ún. „Kisanyák iskoláját”, az „Egészségügyi és pedagógiai tanfolyam fiatal lányok és anyák számára” nevű programot. Egy évvel később (1933-ban) pedig a gyárgondozónői tanfolyamot, amely a jelenlegi foglalkozás-egészségügyi szakápolói képzés elődjének tekinthető. 1944-ben a Magyar Királyi Állami Védőnői Intézet felkérésére a gyárgondozónő tevékenységével kapcsolatos ismeretek a védőnői tantervbe is beépítésre kerültek. Mindeközben több könyve is megjelent, úgymint a Magyar mesék (1933)[, Babakönyv (1935), A baba első képeskönyve 1935), A baba második képeskönyve (1935), Lányok könyve (1940), Kislegények könyve (1942). Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. tulajdonosával, Sárközi Györggyel együtt ő bízta meg Karinthy Frigyest a Micimackó lefordításával.

(A nyugati országokban kibontakozó reformpedagógiai gondolatok a 19. század végétől kezdve az 1910-es és 1920-as években Magyarországon is termékeny talajra találtak és a reformpedagógiai irányzatok fellendülését hozták Magyarországon is. Már az 1896-ban Budapesten megrendezett II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszuson határozott igényként merült fel, hogy a gyermeki lélek sajátosságait a kísérleti lélektan eszközeivel is vizsgálni kell.

Az első kísérleti lélektani laboratórium 1899-ben kezdte meg működését és megalakult a Gyermektanulmányi Társaság, amely több szakosztállyal kezdte meg működését. Megalakult a Munkaiskola is szegény szülők gyermekeinek, majd a Montessori iskola, majd egy két tannyelvű Waldorf magániskola is a Kis-Svábhegy egyik villájában, Szegeden pedig működött a Cselekvő iskola, meg a Kerti iskola. A harmincas években már a mozgalom apálya figyelhető meg, a Gyermektanulmányi Társaság tevékenysége egyre inkább beszűkült, és a reformpedagógia néhány tradicionális és újabb intézményeinek megszervezésére csak az 1980-as évek végén nyílt ismét lehetőség.)
R. V.

 

Megosztás