A pontosság erény

2024-03-16 | Közélet
Fontos-e, hogy a budaörsi választópolgárok pontosan értesüljenek arról, milyen előterjesztések nyomán milyen döntések születtek egy képviselő-testületi ülésen és miért? A legutóbbi, február 28-i ülés beszámolója kiegészítésre szorul…

Íme, az előterjesztések pontos szövegéből néhány részlet (a törvényekre vonatkozó hivatkozásokat elhagyjuk) és az információ arról, mi volt a folytatás, amely a döntéseket, visszavonásokat befolyásolta.

(Hivatalos beszámoló az ülésről a város honlapján, forrás: budaors.hu)
Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) módosító indítványai közül hármat utasítottak el. A helyi média támogatásának csökkentésére vonatkozót, pályázat kiírását mikrovállalkozások segítésére és az egyéni élsportolók szerepléséhez szükséges 50 milliós keret létrehozását.

(Az előterjesztések és a következmények, forrás: Kapitány Gábor képviselő)

1. A rendelettervezet 8. számú melléklete, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként, kiegészül:
6. sor, Iskolán belüli erőszak elleni prevenció
Szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály
2024. évi eredeti előirányzat: 3 000e Ft
Forrása: A rendelet tervezet 13. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten, 2. 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor 3 000e Ft-al csökken.

Vágó Csaba kabinetvezető arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Budaörsön megvannak azok az intézmények. amelyek az ilyen jellegű problémákkal foglalkoznak. Igaz ugyan, hogy a már megtörtént esetek kezelése a feladatuk, de megvizsgálják, hogy a prevencióban milyen módon tudnak részt venni. Ennek megfelelően nem igényel forrást a feladat, ezért visszavontam a javaslatot.

2. A rendelettervezet 8. számú melléklete, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként, kiegészül:
7. sor, Budaörsi Értéktár létrehozása
Szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet-Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály
2024. évi eredeti előirányzat: 5 000e Ft
Forrása: A rendelet tervezet 13. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten, 2. 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor 5 000e Ft-al csökken.

Hosszasan beszéltünk az ülésen arról, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a városban értékeink védelmére és megőrzésére. Ezek a teljesség igénye nélkül: épített, kulturális, sváb nemzetiségi és egyéb értékek. Abban egyeztünk meg, hogy felvesszük a kapcsolatot ebben a témában a Heimatmuseum-mal és egyeztetünk velük, hogy a múzeum keretein belül létre tudjuk-e hozni a Budaörsi Értéktárat. Ebbe az egyeztetésbe a Hivatal be kíván vonni engem is, így részt tudok venni a munkában. Emiatt az előterjesztést visszavontam.

3. A rendelettervezet 10. számú melléklete, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként, kiegészül:
8. sor, Budaörsön védőnői szolgálatot végző védőnők számára ösztöndíjprogram indítása
Szervezeti egység: Szociális és egészségügyi Iroda
2024. évi eredeti előirányzat: 15 000e Ft
Forrása: A rendelet tervezet 13. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten, 2. 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor 15 000e Ft-al csökken.

Hasonló támogatási javaslatot tartalmaz a Költségvetési rendelet tervezete, ezért visszavontam az előterjesztést.

4. A rendelettervezet 12. számú melléklete, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten kiegészül:
72. sor, Budaörsön NMHH engedéllyel működő médiaszolgáltatók támogatása pályázat
2024. évi eredeti előirányzat: 28 000e Ft
Forrása:
A rendelet tervezet 6. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként, 1. sor, helyi média szolgáltatás 10 000e Ft-al csökken.
A rendelet tervezet 12. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, 42. sor, A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budakörnyéki Televízió), 4 000e Ft-al csökken
A rendelet tervezet 12. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, 43. sor, A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Info), 2 000e Ft-al csökken
A rendelettervezet 12. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, 44. sor, A 2024. évi választásokkal kapcsolatos többlet feladatok támogatása (Budaörsi Napló), 2 000e Ft-al csökken
A rendelettervezet 12. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, 57. sor, Budaörsi Napló támogatása, 5 000e Ft-al csökken
A rendelettervezet 12. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, 58. sor, Budaörsi Info támogatása, 5 000e Ft-al csökken

A polgármester tévesen azt állította, hogy arra teszek javaslatot, hogy megvonjunk forrásokat a módosító indítványban szereplő mediaszolgáltatóktól. Elmondtam, hogy nem megvonni szeretném a támogatásukat – sőt, ha úgy gondolják, még növelhető is a támogatási összeg -, hanem egy olyan újraelosztási rendszert javasoltam, amivel a támogatottak köre ki tud bővülni. Kategóriánkénti támogatást javasoltam létrehozni olyan módon, hogy az elektronikus, a print- és a műsorsugárzó médiaszolgáltatók különböző kategóriákban igényelhessék a támogatást. A javaslatot 4 igen, 2 tartózkodás, 9 nem szavazattal elutasították.

5. A rendelettervezet 14. számú melléklete, Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások, kiegészül:
1 Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása fejezet, 13. sor, Közterületi okoseszközök telepítése
2024. évi eredeti előirányzat: 15 000e Ft
Forrása: A rendelet tervezet 13. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten, 2. 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor 15 000e Ft-al csökken.
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása fejezet, 14. sor, Fecskeház koncepció terv
2024. évi eredeti előirányzat: 15 000e Ft
Forrása: A rendelettervezet 13. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten, 2. 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor 15 000e Ft-al csökken.

A Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetés alapján a javaslatot visszavontam, mert továbbgondolásra érdemesnek gondolták a javaslatomat a másik oldalon. Olyan megoldás körvonalazódik, ami alapján a kerékpárút-fejlesztésekkel lehetne összekötni a javaslatomat, de ennek részleteit a Hivatallal együtt próbáljuk kidolgozni. Emiatt az indítványt visszavontam.

6. A rendelettervezet 16. számú melléklete, Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten, kiegészül:
15. sor, Családi házak energetikai korszerűsítésének támogatására pályázat
2024. évi eredeti előirányzat: 80 000e Ft
Forrása: A rendelettervezet 13. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten, 2. 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor 80 000e Ft-al csökken.

Ez a javaslatom is visszavonásra került, mert azt javasolta a polgármester, hogy egy későbbi időpontban hozzuk vissza úgy, hogy egészítsük ki a lakótelepi házak felújításának lehetőségével. A pályázati kiírásba és az új előterjesztés benyújtásába be kívánnak vonni.

16. sor, Mikrovállalkozások támogatása pályázat
2024. évi eredeti előirányzat: 80 000e Ft
Forrása: A rendelettervezet 13. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten, 2. 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor 80 000e Ft-al csökken.

Érdemi tárgyalás nélkül a javaslatomat elutasították 4 igen, 4 nem, 4 tartózkodással.

17. sor, Egyéni sportolók támogatása pályázat
2024. évi eredeti előirányzat: 50 000e Ft
Forrása: A rendelettervezet 13. melléklet, Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten, 2. 2025. I. negyedévi önkormányzati feladatellátás finanszírozása sor 50 000e Ft-al csökken.

Szintén érdemi tárgyalás nélkül utasították el a javaslatot 4 igen, 4 tartózkodás, 4 nem arányban.

A Fecskeház koncepció felülvizsgálatára is volt egy javaslatom, de azt is visszavontam, mert abban maradtunk az ülésen, hogy valamelyik soron következő bizottsági ülésre behozzák a korábbi javaslatokat és megvizsgáljuk hogy, milyen módon lehetne végre megvalósítani ezt a régi adósságát a Városnak.

(SzK)

 

Megosztás