A szarajevói merénylet 110 éve történt

2024-06-28 | Budaörs
Az 1. világháború – a nagy háború, ahogyan eleinte nevezték -  közvetlen kiváltója a szarajevói merénylet volt, mikor egy boszniai szerb nacionalista meggyilkolta a városba látogató osztrák-magyar trónörököst, Ferenc Ferdinánd főherceget és hitvesét.

1914.  június 28-án Ferenc Ferdinánd trónörökös egy boszniai hadgyakorlat megtekintésére utazott Szarajevóba. A hadgyakorlattal éppen az volt a Monarchia célja, hogy demonstrálja erejét a forrongó Balkánon.

A merénylő, Gavrilo Princip szerb nacionalista diák, az Ifjú Bosznia szervezet tagja volt.

A Monarchia ekkor részleges mozgósítást rendelt el, majd július 28-án hadat üzent Szerbiának. Ezzel kezdetét vette az első világháború

Vilmos német császár is, aki 1914 augusztusában így indította útnak katonáit: „Mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek!”

A történelem egyik legvéresebb háborújának számít a harctereken elesett 9 millió katonával és további 5 millió polgári áldozattal, akik a megszállások, bombázások, éhínségek, járványok következtében veszítették életüket. Az Oszmán Birodalom által végrehajtott népirtások további milliók életét követelte.

Budaörsön, a templomkertben álló alkotás emlékeztet az 1. világháború áldozataira. A mű Krisztus karjaiba hanyatló haldokló katonát ábrázol, Pásztor János szobrászművész alkotása. Az áldozat a 32. közös ezred katonája, mivel a budaörsiek többsége abban az ezredben teljesített szolgálatot. Az emlékmű négy oldalán helyezték el a galíciai és az olasz fronton hősi halált halt 268 budaörsi áldozat nevét őrző márványtáblát.

s.k.

Megosztás