A Szeplőtelen fogantatás kápolnája

2022-12-08 | Budaörs
December 8. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe. Ebből az alkalomból hallgattak misét a hívek a Kőhegyen.

A Szeplőtelen fogantatás kápolna Kőhegyen álló kápolna, amelyet Wendler Ferenc földműves építtetett 1854-től 1855-ig. Ez a kis kápolna nemcsak korábbi, mint bármely Szeplőtelen fogantatás templom a világon, hanem egy budaörsi kinyilatkoztatás szerint megelőzi a híres lourdes-i látomást, amely szerint a Szűz Mária maga állította egy tudatlan lánynak, hogy ő a szeplőtelen fogantatás. Sőt, a dogma pápa által való deklarálása előtt született meg Wendler Ferencben az elhatározás, hogy kápolnát építsen Budaörsön.

Wendler Ferenc 1847. június 29-én, 32. születésnapja éjszakáján azt álmodta, hogy a kőhegyi csipkebokor előtt áll, és a virágain megjelent Szűz Mária mosolygós arca. Ezután élesen látta a rózsa levelein: „Én vagyok a szeplőtelen fogantatás”. Amikor 39 évesen is a születésnapján is Máriáról álmodott, úgy gondolta, ez nem lehet véletlen, a Boldogságos Szűzanyának terve van ővele.

Wendler Ferenc a kápolnaépítési szándékáról értesítette a helyi plébánost, Brunner atyát. Ő megkérdezte, kinek szeretné szentelni a kápolnát. A válaszon meglepődött, mert nem értette, miért annak, és honnan tudja, hogy van ilyen fogalom. Wendler erre elmondta álmainak tartalmát, majd a válaszaival együtt levelet küldött Rómába egy kérvénnyel.

A pápa 1854. december 8-án kihirdette a szeplőtelen fogantatás dogmáját.

1854. december 20-án a pozitív válasz megérkezett Budaörsre, és rögtön szerződést írtak alá Wendler Ferenccel, hogy felépüljön a kápolna. IX. Piusz pápa egy Mária-szobrot ajándékozott a kápolnának Rómából, amely Szűz Máriát 12 csillaggal, palástban ábrázolja.

1855 tavaszán elkezdték építeni az utat fel a hegyre. Scitovszky János hercegprímás adott engedélyt a kápolna felépítéséhez.

Wendler Ferenc 1872-ben egy barlangot ásott a kápolna mellett kereszt alakban, és egy szerény hajlékot épített ahová beköltözött, és ott élt haláláig. Életét a kápolna gondozásának szentelte, így lett ő a kőhegyi remete.

1855. október 15-én szentelték fel a szeplőtelen fogantatás tiszteletére. Valószínűsíthető, hogy a világban ezt a kápolnát szentelték fel elsőként erre a névre. A híres lourdes-i jelenés is csak három évvel később történt – aminek az elfogadásához nagymértékben hozzájárult, hogy a francia látnoknő egy olyan fogalmat mondott (így nevezte magát: Szeplőtelen fogantatás), amivel nem találkozhatott előtte. A bejárat felett német nyelvű felirat a Bibliából idézve:

Am Anfange war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war am Anfange bei Gott. ”

Magyarul: Kezdetben vala az Ige. És az Ige Istennél vala. És Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala.

A kápolnánál búcsút tartottak szeptemberben, reggel a harangozás után négy díszlövést adtak le egy mozsárból, hármat a Szentháromság tiszteletére, egyet a Szűz Mária tiszteletére. Majd zászlós körmenetekben mentek fel a búcsújárók a hegyre.

A kápolna gondozását fia, András vitte tovább, és 1920-tól Grósz Mátyás, az ő unokája. Az elűzetés után a kápolnának nem volt felügyelője.

1945-ben a kápolna búcsúnapja jó alkalom volt a hatóságoknak arra, hogy számos budaörsit internáljanak, elfogjanak.

A kápolnát elbontották, köveit széthordták.

Az 1990-es években először a Szűz Mária szobor került vissza Budaörsre, majd magánadományokból felépült újra a kápolna a felkutatott régi tervek alapján.

A felújítását a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat végezte el, 2003. október 15-én újra felszentelték.

s.k.

Megosztás