Az új KATA

2022-07-14 | Közélet
Sokak körében felháborodást keltő intézkedést szavazott meg a parlament a napokban. Kicsit ismerjük meg jobban az új KATÁ-t! Ki nem lehet a továbbiakban katá-s és mi lehet a megoldás?

Még sok a bizonytalanság, de talán segít az alábbi információ:

Ki lehet az „új” kata adóalanya 2022. szeptember 1-jétől?

2022. szeptember 1-jétől az “új” kata adóalanya a főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet. Ez a következőket jelenti:
2022. szeptember 1-jétől NEM katázhat:
• az egyéni cég,
• a betéti társaság (Bt.),
• a közkereseti társaság (Kkt.),
• az ügyvédi iroda,
Az egyéni vállalkozó fogalmát az új jogszabály az Evectv. szerint határozza meg, vagyis az Szja törvény szerinti egyéni vállalkozó fogalmába tartozó egyéb személyek szintén NEM katázhatnak, vagyis kiesik a kisadózók köréből:
• az egyéni ügyvéd,
• az állatorvos,
• a közjegyző,
• az önálló bírósági végrehajtó,
• az egyéni szabadalmi ügyvivő.

Ezen kívül kiesnek a kata- adózói körből azok az egyéni vállalkozók, akik eddig sem minősültek főállású kisadózónak.
Tehát nem lehet a kata adóalanya 2022. szeptember 1-jétől az, aki:

• legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll (több munkaviszony esetében a munkaidőt össze kell számítani),
• nyugdíjas, (saját jogú nyugdíjas,valamint az özvegyi nyugdíjban részesülő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte)
• külföldön biztosított személynek minősül,
• 2011. december 31-én I., II., III. csoportos rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és jelenleg rokkantsági/rehabilitációs ellátásban részesül,
• rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a komplex minősítés alapján 50 %-os vagy kisebb mértékű,
• más vállalkozásban társas vállalkozónak minősül,
• Szja törvény szerinti egyéni vállalkozónak minősül (lásd fentebb)
• nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,
• nappali tagozatos diák (köznevelési intézményben, szakképző intézményben, felsőoktatási intézményben, az EGT tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat azzal, hogy a 25. életévének betöltétésig ide tartozik a tanulmányait szüneteltető vállalkozó is)
Megszűnik a kata-alanyiság, ha kifizetőtől (vállalkozás, jogi személy stb.) érkezik bevétel! (2022. szeptemberétől)

Az „új” kata adótörvény szerint megszűnik az adóalanyiság, ha a kisadózó az Art. szerinti kifizetőtől, külföldi jogi személytől/egyéb szervezettől szerez bevételt. Kivétel ez alól a taxis személyszállításból származó bevétel szerzése, valamint a számlán jóváírt kamat.
Ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a katások 2022. szeptemberétől lakossági ügyfeleknek (magánszemélyeknek) tudnak szolgáltatni, vagy terméket értékesíteni. Amennyiben jogi személytől, egyéb szervezettől stb. szereznének bevételt, úgy megszűnik a kata alanyiságuk és az SZJA szerinti adózás alá kerülnek (egyéni vállalkozóként).

Kata-adó mértéke és a kata-keret:

Kata adó mértéke 2022. szeptember 1-jétől:

A kata tételes adó összege marad: 50 000 Ft. Ugyanakkor a mellékállású kata adót (25 000 Ft), illetve az emelt összegű kata adót (75 000 Ft) eltörlik. Ez azt is jelenti, hogy ha eddig mellékállású katásnak minősültél, úgy a továbbiakban nem lehetsz kata adózó.

Kata keretösszege:

A kata keretösszegét 18 000 000 forintra emelték fel. Amennyiben a katakeret átlépésre kerül, akkor továbbra is 40%-os különadó fizetési kötelezettség terheli a kisadózót a keret feletti bevételre vonatkozóan. A kata értékhatárának számítása abban az esetben, ha augusztus 31-én kata-alany a vállalkozó: aktív hónapok száma * 1,5 millió Ft. (A 2022. szeptember 1-jétől katás adózást választó vállalkozónak a katakeret számítása szintén= aktív hónapok száma * 1,5 millió Ft).
Az eddigi értelmezéseink szerint, ha tehát augusztus 31-én a vállalkozás már nem kata- alany, azért mert megszünteti a vállalkozását vagy adónemet váltott, úgy rá még a korábbi keret vonatkozik, azaz aktív napok száma * 1 millió Ft.

Amennyiben átlépésre került a vállalkozásra vonatkozó katakeret, úgy a 40%-os mértékű adót következő év február 25-ig kell megfizetni. Kivételt képez ez alól, ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, ez esetben a megszűnést követő 30 napon belül kell bevallást készíteni és megfizetni a 40%-os különadót (ha keletkezett) Aki az „új” típusú kata adót nem tudja alkalmazni, úgy a „régi” kata adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül záró bevallást kell beadni!
Az új katatörvény eltörli a 2021-ben bevezetett 3 millió Ft feletti 40%-os adót, addig viszont marad ez a fizetési kötelezettség.

KATA helyett alternatívák:

Mit tehetnek azok a jelenleg KATÁS egyéni vállalkozók, akiknek az új feltételek már nem felelnek meg?
1. Átjelentkezni normál SZJA-s EV-nek
2. Átjelentkezni ÁTALÁNYADÓRA
3. Vállalkozást alapítani vagy meglévő vállalkozást megvásárolni (Bt., Kft. Zrt.)

Megosztás