Brüsszel liberális intézményeinek nincsen jövője

2019-09-05 | Budaörs
A jó családpolitika szükséges, de nem elégséges feltétele a népesedési problémáknak, el kell azt érni, hogy a nők és a férfiak ne érezzék büntetésnek a családalapítást - minderről Phillip Blond angol filozófus-teológus, a ResPublica think tank igazgatója beszélt az Origónak.

Blond az Alapjogokért Központ meghívására érkezett hazánkba, hogy részt vegyen a csütörtökön kezdődő III. demográfiai kongresszuson.

Miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön a budapesti III. demográfiai konferenciára?

Nagyon nagy érdeklődéssel figyelem a magyar társadalompolitikát és családpolitikát. Szeretném pontosan tanulmányozni, hogy Magyarország milyen közpolitikákkal próbálja a népességszámát megőrizni. A mostani rendezvényt érdemes európai kontextusban is nézni. Budapest egyértelműen elkötelezte magát amellett, hogy nem a migráció, hanem önerő révén próbálja megoldani a népesedési problémáját. Úgy gondolom, azzal, hogy Magyarország megpróbálja megőrizni a nyelvét és a kultúráját, az teljesen legitim dolog, de ezt nem sokan értik Európában. Mindennek az alapja többek között a családpolitika erősítése.

Jómagam hosszabb ideje foglalkozom a népesedési kérdésekkel, és úgy látom, hogy a nyugati országokban a többség ezt a problémát úgy vázolja fel, hogy annak egyik legfőbb oka a nők és a férfiak közötti béregyenlőtlenség. Azonban ez a dolog teljesen érthető, mivel a nők egy jelentős része 30 éves kora után gyermeket vállal, így pedig kiesik a munkaerőpiacról.  Mindez pedig együtt jár azzal, hogy a férfiak, mivel továbbra is a munkaerőpiacon vannak, így pluszjövedelemre tesznek szert. Tény, hogy Nyugat-Európában sok elemző a demográfiai problémák megoldását a migrációban látja, és azt szeretnék, ha minél több munkaképes fiatal érkezne az ottani munkaerőpiacra. Mindez azonban olyan társadalmi problémákat generál, amelyek jelentős költséggel járnak, tehát a demográfiai problémák ezen megoldási módja nem biztos, hogy a leginkább járható út.

Milyen témában fog előadást tartani?

Az értékekről beszélek majd, és arról, hogy ezek hogyan képesek befolyásolni a demográfiát. Tudom jól, hogy a családpolitika is fontos, de az értékek megváltozása nélkül nem lehet sikert elérni. Az egész társadalmat át kell, hogy járja egy családbarát szemlélet, és az, hogy mindenki érezze, hogy ez szükséges az adott társadalom fennmaradásához. A liberális hozzáállás egyik fő problémája, hogy mindenki úgymond lerabolandó tárgyként tekint az államra, és nem úgy, hogy annak valamit adni is lehet.

 Nagy-Britanniában sikeresnek tekinthető a családpolitika?

Valójában az országban nincsen családpolitika. Mindennek az oka, hogy a britek túlságosan liberálisak és teljesen individualista módon közelítik meg a társadalmi kérdéseket. A liberalizmus esszenciája, hogy az egyénre, és nem a közösségekre összpontosít. Az OECD adatai szerint Nagy-Britanniában a legmagasabb az egyszülős családok aránya. A brit adórendszer sem segíti a családok megerősödését az országban.

 „Nagy-Britanniának nincsen családpolitikája” Nyugat-Európa képes lesz a jövőben megoldani a demográfiai problémáit?

Egyelőre korai jóslatokat megfogalmazni. Jól látszik, hogy miközben a skandináv országokban nagyon jól kialakított családtámogatási rendszerek működnek, a születési ráta mégis esik. A jó családpolitika szükséges, de nem elégséges feltétele a népesedési problémáknak. El kell azt érni, hogy a nők és a férfiak ne érezzék büntetésnek a családalapítást. Egyfajta kultúraváltásra van szükség, hogy megváltozzon a családok helye a társadalomban. A megfelelő intézkedések meghozatala és a szemlélet megváltoztatása elég lehet a problémák megoldására.

 Az elmúlt években Ön éles kritikusa volt a baloldali pártoknak. Mi a problémája ezen politikai erőkkel?

Az én problémám mind a jobb, mind a baloldallal az, hogy túlságosan liberálissá váltak. A szabad társadalom és a túlzott kapitalizmus kiépítése mellett legalább akkora hangsúlyt kell kapnia a szociális kapitalizmus kiépítésének. Jómagam gyakorló keresztény vagyok, éppen ezért egy virágzó társadalomban szeretnék élni.A baloldal mindig kihirdeti, hogy a társadalom alján élők problémáit fogja megoldani, de sikert nem tudott felmutatni.Úgy látom, a felemelkedés útja az lenne, ha a 19. század végén alkotó keresztényszocialisták gondolatait felelevenítenénk, és az ő iránymutatásaik alapján próbálnák új társadalmat építeni.

 Ön elégedett a mostani brit konzervatív kormánnyal?

Nem, sajnos nem tettünk elég dolgot annak érdekében, hogy a szociális konzervativizmus megerősödjön. Miközben a brit társadalom 10-20 százaléka vallja magát igazán liberálisnak, eközben a kormány 100 százalékban liberális politikát folytat. Sajnos a liberalizmus súlyos egyenlőtlenségekhez és a biztonság elvesztéséhez vezet. Sajnos a liberalizmus súlyos egyenlőtlenségekhez és a biztonság elvesztéséhez vezet

 Milyen jövőt jósol az EU-nak és Nagy-Britanniának?

Nagy-Britannia a múltban is nagyon komoly civilizációs teljesítményt végzett, megteremtette a modern államot. A britek mint korábban is, most is túljutnak ezen a válságos időszakon. Az EU liberális intézményeinek nincsen jövője.Az az üzenetem a magyarokhoz, hogy ismerjék fel azt, hogy egy valós kereszténydemokrácia kiépítése révén nagy sikereket érhetnek el. Mindezek révén a térség és benne Magyarország is az EU megújítója lehet.Az országot ért támadások pedig világosan mutatják azokat a határokat, amelyek révén a magyar nézet teljes mértékben önálló politikaképző szereplővé válhat.

KOVÁCS ANDRÁS-ORIGO

FOTÓ: POLYÁK ATTILA – ORIGO

w

Megosztás