Budaörs város díszpolgárai

2020-08-13 | Közélet
Városunkban élők közül sokan nem tudják, kik azok, akik Budaörs Díszpolgára címet kaptak. Kik ők, és mivel érdemelték ki ezt a megtisztelő címet? Következő sorozatunkban őket szeretnénk bemutatni. Először ismerkedjünk meg a rövidített jogi háttérrel.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselőtestülete rendeletek és törvények szerint kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról 2005-ben rendeletet alkotott.

Ki kaphatja?

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő testülete a város fejlődése, Budaörs Város lakosságának szebb és jobb életének megteremtése érdekében végzett kiemelkedő munka elismerésére a város hírneve öregbítésének érdekében kifejtett tevékenységért Díszpolgári Címet alapított.

A Díszpolgári Cím adományozható olyan természetes személyeknek, akik: Budaörs város fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek. Társadalmi, gazdasági, tudományos és művészeti területen maradandó alkotásaikkal különösképpen segítették a város jó hírnevét.Kimagasló munkásságukkal hozzá járultak Budaörs fejlődéséhez, tekintélyének növeléséhez.

Életművükkel hazánk és más népek társadalmi, gazdasági, szellemi művelődését, a nemzetközi békét, a kultúrát, az emberiség egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálták.

Ki kezdeményezheti?

Díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely budaörsi kötődéssel bíró személy, társadalmi, egyházi szervezet, a városban működő politikai párt, valamint egyesület.

Átadás

A Díszpolgári oklevelet ünnepi Képviselőtestületi ülésen adja át a polgármester.

A Díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell: – kitüntetett nevét, az adományozó testületi határozat számát és keltét, az aláírásokat és Budaörs város díszpecsétjét.

A Díszpolgári Cím adományozását díszes kivitelű „Budaörs város díszpolgárainak névkönyve” című albumban kell nyilvántartani.

Budaörs Város Díszpolgára Budaörs Város megbecsülését élvezi. Ennek jeléül: kapja az oklevelet és plakettet.

Az Önkormányzat által rendezett eseményekre megkülönböztetett figyelemmel meghívót kap, a Képviselőtestület külön határozata alapján meghívható Budaörsöt képviselő önkormányzati delegációkba. Elhalálozása esetén díjtalan díszsírhely illeti meg, melyről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

Attól a személytől, aki a Díszpolgári Címre méltatlanná válik, a díszpolgári cím visszavonható.

Forrás: Önkormányzat honlapja

s.k.

 

Megosztás