„Élet, Életem, Életünk” - a könyvbemutatóról

2024-05-07 | Budaörs
Múlt hónap végén meghívót kaptam Siklós Endre barátom könyvbemutatójára: „Élet, Életem, Életünk” - (ápr. 10., este 6 óra, Mindszenty iskola). Úgy érzem, sokáig emlékezetes marad számomra ez a szépirodalmi könyvbemutató. Hogy miért is?

Elsősorban jó volt a bemutató szerkesztése. Nem volt olyan része, amely az előadás hosszúságát növelte volna. Másodsorban nagyon jó kérdéseket tett fel beszélgető partnere, Tomory Géza, annak ellenére, hogy műszaki pályán dolgozott egész életében. Nem voltak mélyen szántó gondolatokkal teletűzdelve, ahogy a Bandi válaszai sem. Egyszerűen, tisztán, érthetően fogalmaztak.

Bandi kerülte a fölösleges humort, finom” hajszáleresen” adagolta a vidámság mosolyrózsáit. Erre nagyon jó példa: arra a kérdésre, hogy melyik írása a legkedvesebb Bandinak, rövid gondolkodás után ezt válaszolta; „ha csak egyet kell kiválasztanom, akkor az az érzésem, reggelig fogunk itt ülni.”

A könyvet lapozgatva, szembetűnő a témák /versek, prózai írások/ szétválasztása:
érdemes leírni a címeket:
1. Szavaim, menjetek, tegyétek szebbé az életet
2. Földünk, életünk (a vadonban is nyílnak virágok)
3. Gönczi Réka unokám versei
4. Emberként az emberért
5. Kezek, szemek, szívek (baráti beszélgetések, levelek)
6. Hallgatnak a sírok, szólítanak az emlékek


A felsoroltak önmagukról, pontosabban a versek lényegéről, a versek világáról beszélnek. Egyet kiemelnék, nem mindennapi esemény: a szerző betette kötetébe tíz éves Réka unokájának néhány versét.

Az arra hivatottak egyöntetű
véleménye: ilyen korban ilyen minőségben verseket írni rendkívüli dolog!

És még nem is szóltam Bandi barátom segítőiről, a művészekről: Tóth Olivér színművészről, és Katona János amatőr színjátszóról. Mindkettőjük meghitten, teljes átéléssel közvetítették a szerző soktémájú, nem mindennapi gondolatait. Csak gratulálni tudok előadásukhoz!

Az egész est légköre bájosan andalító volt. Bandi barátom hitét és hazaszeretetét ez a könyv többszörösen igazolja: Példa rá „Kiáltvány” c. verse:

Hadd hallja, tudja meg a világ
keservkönnyeink árjában is
hűséggel a sírig
SZERETLEK ÉN NÉPEM, MAGYARORSZÁG!

A kötet Budaörsön a Glória könyvesboltban kapható.

Bácsalmási Andor

Megosztás