Életút küldetésben 

2024-01-25 | Budaörs
Magyarok a nagyvilágban címet is adhattam volna az alább olvasható történetnek. Számtalan hasonló sorsú ember vágott neki a nagyvilágnak hogy szorgalmas munkával idegenben érvényesülve szerezzen elismerést,úgy mint a történetünk szereplője Weisz Jenő aki 1956-ban hagyta el Magyarországot.

 

Az alábbi cikket Hamburgból kaptam az ottani Magyarok Egyesületének elnökétől Friedrich Ireghy Annamáriától,aki az Egyesület elnöke. Elmondta,hogy  messze távol Magyarországtól aktív életet élnek  a hívők,akiket összeköt a közös hazájuk Magyarország  és  istenbe vetett hitük.Elmondta,hogy az észak-németországi evangélikus és református egyházközség lelki szolgálatát Menkéné Pintér Magdolna soproni születésű lelkész látja el,aki a szó szoros értelmében vett lelkipásztor,hiszen felekezeti hovatartozásuktól függetlenül mindig segít a bajbajutottakon. Igazi részese a helyi magyar közösségeknek. Peine városból Göttingen, Hannover, Bréma és Hamburg helyszíneken havonta egy alkalommal tart istentiszteletet. Hamburgban a kikötő negyedben található finn tengerésztemplomban találkoznak a hívők lelki gyakorlatra.

A 2023-as év adventi evangélikus istentiszteletére a Hamburgtól több, mint 100 km-re található Tellingstedt község Szent Márton templomának több százéves falai között került sor. Ebből a különleges alkalomból Weiss Jenő evangélikus-lutheránus lelkész és családja is részt vett, hogy lelkésszé avatásának 60. évfordulóját megünnepeljék.

Weiss Jenő mozgalmas és tartalmas életútra tekint vissza. 1935-ben a Balaton déli partja közelében látta meg a napvilágot az akkor még három községből álló  Somogymeggyesen. Később Kötcse, édesapja születési helye kivált, s önálló település lett. 

Kitűnő diák volt. Ösztöndíjat kapott a továbbtanuláshoz. Édesapja – később megbánta akkori döntését – tiltakozására ezt nem vehette igénybe, bányásztanuló lett Komlón. Már gyermekkorában kezdett verseket írni. Később több versét kiadták A kommunista diktatúrában ez vesztévé vált – állam elleni uszítás vádjával két barátjával együtt börtönbe került. Az 1956-os forradalom leverése után elhagyta az országot. Édesapját többé nem látta viszont, édesanyjával hosszú idő után találkozhatott újra.  

A menekülés utat nyitott számára, mely öt országon vezette végig. Első állomása London lett. A tehetséges fiatalt felkarolták, végre tanulhatott. Oxfordban lett teológus hallgató. Különböző szakterületen tanuló, különböző nemzetiségű és vallású diákokkal ismerkedett meg, megnyitva horizontját a világ felé. 1963 november 17-én a svéd királyi templomban németországi püspök avatta lelkésszé a magyar fiatalembert. Leedsben kezdte pályafutását angol és magyar nyelvű szolgálatban az észak-angliai magyar protestánsok evangélikus lelkészeként.  

Weiss Jenö és norvég felesége, Brit három gyermeknek adott életet. Leedsben tragédia érte a családot, 16 hónapos kislányuk 1968-ban fertőző betegség áldozata lett. Ekkor érkezett a minnesotai magyar közösség meghívása, amelyet hét, sikeres szolgálati év követett Amerikában 

Minnesota államban a Mississippi folyó forráshelyénél járva meglepte a Weiss családot, milyen kicsi ott még a mesés „Ol Man River“, jelképnek vették – a kicsiből is lehet nagy. Ottani, sokrétű tevékenysége közül kiemelném a Luther Teológiai Szemináriumot. Legnagyobb hatást a Dennison melletti skandináv eredetű Vang gyülekezet hit- és vallásgyakorlása, összetartása tette rá..  

1974-ben Winnipegben találkozhatott Mindszenty hercegprímással, akinek beszéde üzenet volt az emigrációban élő magyarsághoz, a „család – templom – iskola – temető“ négyes gondolatmenetének fontossága.  

1975-ben az Amerikai Evangélikus Egyházközség Külügyi Osztályának európai képviseletére kérték fel. Több oka is volt, hogy feladták az oly sok örömmel, sikerrel töltött amerikai életet. A legcsodálatosabb közösség az akkori Amerika rasszizmusa, a gettók nyomorúsága, a vietnámi háború, a drogok elterjedése, a közbiztonság hiánya – éles ellentétben álltak egymással.  A kérdést is feltették maguknak: akarunk-e teljesen amerikaivá válni vagy térjenek vissza gyökereikhez Európába?  Az is fontos szerepet játszott a döntésben, hogy itt több segítségnyújtásra volt lehetősége a kelet-európai egyházak számára.  

40 évesen Weiss Jenő és családja újra országot váltott, Németországba költözött. Az északi Heide város evangélikus közösségébe kerültek öt éves cserelelkész szerződéssel.  

Úgy érezte, haza érkezett.  Norvég felesége, aki Amerikában maga is aktív és elismert személyiség volt, itt nem találta helyét. Nem csak a nyelvi nehézségek okoztak problémát számára, nem tudott beilleszkedni a túlzottan bürokratikus ország körülményeibe, mely számos akadályt állított útjába. Norvégia másodikvilágháborús német megszállása is élénken élt benne. Brit a gyerekekkel visszaköltözött Norvégiába. Hat év telt el így, próbálták megmenteni házasságukat, de hiába. Útjaik elváltak, de életre szóló barátság maradt köztük.  

Heidéből a Hamburg Meiendorf kerületében található Tamás templom kétlelkészes gyülekezetébe került. Itt kötött házasságot Ingriddel, aki akkorra elvégezte az orvosi egyetemet; második házasságából két fiú született. 

Innen a Hamburg egyházközségéhez tartozó wedeli gyülekezet megválasztott, teljes jogú igazgató lelkésze lett 13 éven keresztül nyugdíjaztatásáig.  

Sok újítást sikerült bevezetnie. A 1980-as években a kelet-nyugat közti politika enyhülése új utakat, lehetőségeket nyitott. Segélyszállítmányokat szerveztek NDK-ba, Romániába, Magyarországra. 

A Martin – Luther – Bund és a Gustav- Adolf – Werk egyházi szervezetek képviselőjeként tanulmányútra mehetett a Baltikumba, Moszkvába, Leningrádba, Helsinkibe és Berlinbe. A wedeli gyülekezet és magyar egyházközségek között kapcsolatok alakultak ki.  

A már nem egészen fiatalok köréből biztosan többen emlékeznek arra a 19 éves fiatalemberre, aki 1987-ben sportrepülőgépével a moszkvai Vörös téren leszállt, nagy port felverve világszerte. Különösen a szovjet vezetés köreiben okozott nyugtalanságot. A wedeli egyházközség tagja volt. Viccelődtek is többször a helyiek, hogy ők is hozzájárultak a peresztrojkához. 

Nyugdíjazása után is aktív maradt, könyveket, verseket írt. Többször hallgathattuk prédikációját a finn templomban is. 

Felmerült a kérdés, hol telepedjen le a család végleg. Öt zászló áll ma is az íróasztalán, életútjának állomásai. A haza Magyarország – a somogyi dombok, gyermekkora emlékei. A döntés végül is családi okokból Tellingstedtre esett, Ingrid onnan származik.  

2014-ben, lelkésszé avatásának 50. évfordulóját édesapja szülőhelyén, Kötcsén ünnepelte. Édesapja szülői házát  családjával közös megegyezésben a balatonszárszói Evangélikus Konferencia és Missziós Otthon diakóniai szolgálatot teljesítő  egyházi intézménynek adományozta.

Friedrich Ireghy Annamária  

Hamburgi Magyarok Egyesületének enöke

(Major Edit)

Megosztás